Неврология и медицина на съня

Интензивен сектор Stroke unit

От съществено значение за провеждането и модерно лечение е бързината на пристигане на пациента и поставяне на диагнозата. Благодарение на мултидисциплинарните денонощни екипи и вътрешната организация в болницата се пести време при спешните пациенти с показатели, отговарящи на европейските норми.

Клиниката по Неврология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда приема спешни пациенти с остри мозъчни инсулти (исхемични и хеморагични) по всички налични за това състояние клинични пътеки.

Клиниката по Неврология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е структура с над 10-годишен опит в най-съвременното, щадящо и най-ефективно лечение на исхемичния мозъчен инсулт – интравенозната тромболиза. През последните години се разви успешно интервенционалното лечение на исхемичните мозъчни инсулти с механична тромбаспирация и трамбекстракция. Това най-съвременно лечение се постига, благодарение на изключително добре организираната колаборация на високоспециализирани в тази насока лекари от спешно отделение, клиника по образна диагностика, клиника по неврохирургия, клиника по анестезиология и реанимация, 24 часова клинична лаборатория, клиника по неврология и клиника по кардиология.

Мозъчният инсулт е едно от най-честите социално значими заболявания със значителна смъртност и инвалидизация. България е сред страните с най-висока честота на мозъчен инсулт.

Мозъчният инсулт е спешно състояние подобно на сърдечния инфаркт. Единственото специфично съвременно лечение на исхемичния мозъчен инсулт при липса на контраиндикации е интравенозна тромболиза (премахване на кръвния съсирек, запушил мозъчната артерия), проведена в първите четири часа и половина от началото на инсулта, в комбинация или не с ендоваскуларно лечение (механична трамбаспирация/тромбекстракция), проведена до шестия час от началото на исхемичния мозъчен инсулт.