Неврология и медицина на съня

Медицина на съня

Лаборатория по Медицина на съня е разкрита през 2009 г. към Клиниката по Неврология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Разполага със специално оборудвани самостоятелни стаи, под непрекъснат видеоконтрол, със самостоятелен санитарен възел и телевизор.

Лабораторията е обзаведена с най-модерно оборудване – респираторен полиграф, полисомнограф, СРАР апарат, ВРАР апарат, апартура за скриниг при предполагаеми дихателни нарушения по време на сън в амбулаторни и стационарни  условия. 

Лаборатория по Медицина на съня разполага със специално обучен, висококвалицифиран екип от лекари и медицински сестри в областта на нарушенията на съня и бодърстването.

Гледайте гостуването на проф. д-р Иван Стайков в предаването "Духът за здравето" по бТВ:

Дейности

1. Профилактика, диагностика и лечение на пациенти с нарушения на съня и бодърстването:  

 • нарушение на дишането по време на сън
 • двигателни нарушения по време на сън: синдром на неспокойните крака, пероидични движения на крайниците по време на сън
 • безсъние
 • бруксизъм (скърцане със зъби по време на сън)
 • циркадни разстройства на съня- нарушения на съня при работа на смени,
 • синдром на повишена дневна сънливост
 • нарколепсия

2. Скринингови изследвания, програми за ранно диагностициране и комплексно лечение на  дихателните нарушения по време на сън; синдром на обструктивна съння апнея.

3. Проследяване в амбулаторни условия на пациенти с диагностицирани нарушения  на ритъма на сън и бодърстване.

4. Терапия на пациенти със следните проблеми:

 • хъркане по време на сън
 • хроничен болков синдром и нарушение на съня
 • тревожно-депресивен синдром и нарушения на съня
 • разстройства на съня и паметов дефицит
 • мозъчен инсулт  и  дихателни нарушения по време на сън
 • наднормено  тегло и нарушения на съня

5. Научно-изследователска дейност

Изследвания

Основните изследвания, които се извършват в Лабораторията по Медицина на съня към клиниката по Неврология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, са: 

 • Респираторна полиграфия 
  Това е един от методите за диагностициране на дихателните нарушения по време на сън. Изследването се провежда с апарат наречен респираторен полиграф. Той извършва непряко мониториране през нощта на сърдечната честота, насищането на кръвта с кислород, потока на вдишания въздух и движенията на дихателната мускулатура, хъркането, както и позицията на тялото по време на сън. Продължителността на изследването е между четири и шест часа.  Изследването не е  инвазивно и не причинява болка. Осъществява се от система от прикрепени към тялото датчици. До този момент не са известни странични ефекти свързани с провеждането на изследването.
 • Полисомнография
  Представлява продължително симултантно наблюдение, записване и интерпретиране на различни физиологични параметри по време на сън. Този метод спомага за проследяване на следните параметри: електроенцефалография - биоелектричната  мозъчна активност по време на сън, електроокулография - електрическата активност от движенията на очните булби по време на сън;
  - електрокардиография - мониториране на сърдечната дейност по време на сън;
  - електромиография-  регистриране на активността на мускулатурата по време на сън.
  Също така се регистрира  кислородната сатурация по врме на сън с пулсоксиметър, позицията на пациента по време на сън, наличните издавани звуци по време на сън.
 • Титриране с С-РАР апарат
  Това е основен  неинвазивен  диагностичен и терапевтичен метод за лечение на дихателните нарушения по време на сън. С-РАР представлява апарат с маска, който подава постоянно позитивно налягане в дихателните пътища По този начин пациентът диша спонтанно, и същевременно получава постоянно въздух  под необходиммо повишено налягане през назална маска. Това води до намаляване и пълно изчезване на апнеите по време на сън. Налягането, необходимо за всеки конкретен пациент, се определя чрез автоматично и ръчно титриране в лабораторията за изследване на сънни нарушения към клиниката
 • Титриране с В-РАР апарат
  Представлява неинвазивен  апарат с маска, който подава постоянно въздух под налягане, подпомагащ  както  вдишването, така и издишването.  По време на ВРАР терапията  пациента  диша спонтанно  и получава въздух под необходимото повишено налягане. Намира приложение при пациенти с дихателни нарушения по време на сън, белодробни  заболявания,  сърдечно- съдови заболявания.
 • Скринингови апарати
  Посредством последните в амбулаторни или стационални условия се извършва скриниг за дихателни нарушения по време на сън. Представяла неинвазивен метод за изследване на дихателните нарушения по време на сън. 
 • Актиграфия
  Едно от основните  изследвания  в диагностиката на нарушенията на ритъма  сън и бодърстване е актиграфията. Актиграфията представлява неинвазивен метод за непрекъснато измерване периодите на активност и състоянието на покой в рамките на денонощието.  Изследването се извършва в рамките на 7 или 14 дни по преценка на специалист по медицина на съня. Използва се за диагностика на пациенти с циркадни нарушения на съня, като синдром на ранното заспиване, синдром на късното заспиване, безсъсние, периодични движения на крайниците по време на сън, повишена дневна сънливост. Изследването се извършва посредством актиграф - малък портативен апарат, като часовник на ръката, за определен период от време. Поставянето му се препоръчва от нашите невролози.

Изследването за конкретно нарушение на съня се извършва след предварително записване на телефони:

• 02/ 403 44 52

• 0884 993 248

• e-mail: sleepneurology@acibademcityclinic.bg или sleepneurology@hotmail.com

Библиотека

Синдром на обструктивна сънна апнея

Обструктивната сънна апнея е най-честото нарушение на дишането, което настъпва по време на сън. Характеризира се с повтарящи се и продължаващи 10 или повече секунди прекъсвания (апнеи) или намалявания (хипопнеи) на дихателния поток. За обструктивна сънна апнея може да се говори при над 5 прекъсвания на дихателния поток по време на сън в рамките на 1 час. Най-честите симптоми при пациенти с дихателни нарушения по време на сън са  хъркане, спиране на дишането по време на сън, фрагментиран и неотморяващ сън, прекомерна дневна сънливост и повишена дневна умора.  Среща се по- често при мъже с наднормено тегло, болни с преживян мозъчен инсулт и кардиологични проблеми-артериална хипертония и сърдечна недостатъчност, както и хронични белодробни страдания.

Усложнения на синдром на обструктивна сънна апнея – повишен риск от пътни злопоуки в 25 процента, изразена дневна сънливост, нарушения на концентрацията и вниманието, тревожност, депресия, понижени сексуални функции, понижено качество на живот.  Дългосрочните последствия от синдрома на обструктивна сънна апнея водят до повишена честота от кардиологични заболявания (артериална хипертония), захарен диабет и мозъчно-съдови заболявания, повишени стойности на кръвната захар в кръвта – захарен диабет.

Какво представлява сънната апнея можете да научите от видеото: 

Какво причинява сънната апнея гледайте в следващото видео: 

Синдром на неспокойните крака

Синдромът на неспокойните крака e едно от честите неврологични заболявания, въпреки това бива пропускано или грешно диагностицирано. Среща се при 5-15% от населението, по-често при жените. Основните симптоми при синдрома на неспокойните крака са: желания за движение на крайниците свързано или не с неприятни усещания в краката и по- рядко в ръцете, като мравучкане, опъване, затопляне, сърбеж и болка. Симптомите се появяват и влошават в покой, както и във вечерните часове. Подобряване на симптомите частично и напълно след раздвижване и масаж. Синдромът на неспокойните крака е една от честите причини за нарушения в ритъма сън и бодърстване. Адекватното и своевременно лечение на последния води до възстнавовянае на нормалния цикъл сън и бодърстване и подобрява състоянието на пациента.

Бруксизъм

Представлява периодично възникващи по време на сън  съкръщения на дъвкателната  мускулатура, което води до скърцане със зъби по време на сън. Честотата на заболяването е около 3 процента. При част от случайте се открива наследственост. Усложненията на нелекувания бруксизъм са дисфункция на лицевата мускулатура съпроводена със сутрешен дискофрот в последните, лицева болка, главоболие. Нелекувания бруксизъм води до  разрушаване на зъбния емайл и последващи стоматологични промени.  

Инсомния  

Безсънието или т.нар инсомния е едно от най-често срещаните сред нарушенията на съня. Среща се в 35%-60% от общата популация. Най-характерните  симптоми  при пациенти с инсомния са: удължен период на заспиване, затруднено подържане на съня с многократни пробуждания, ранно събуждане в сутрешните часове, неотморяващ сън, повишена дневна сънливост, понижено дневно функциониране. Различават се няколко основни вида безсъние - психофизиологична инсомния остра инсомния, парадоксална инсомния. Клинично диагнозата се поставя въз основа на специфични анамнестични данни от пациента и партньора по легло, както и провеждане на полисомнографско изследване. Полисомнографското изследване е златен стандарт за поставяне на точната диагноза. Комбинацията от медикаментозно  лечение с когнитивно - поведенческа терапия  е с доказан ефект при лечението на инсомниите.

Страдате ли от нарушения на съня и бодърстването?

Попълнете теста по-долу. Тестът ще бъде прегледан от лекар - невролог  & специалист по медицина на съня, който ще изпрати на посочения от Вас имейл адрес, анализ на резултатите и последващи действия - при необходимост.