Запази час

Ръководеното от д-р Асен Келчев отделение през последните години e все по-разпознаваемо като една от най-иновативните кардиохирургии в страната. Екипът на д-р Асен Келчев е първият в България, въвел имплантиране на аортна клапа без да се налага разрязване на гръдната кост.

Сърдечно-съдов център предоставя на своите пациенти съвременна медицинска помощ, включваща както минимално инвазивни кардиохирургични процедури, така и комплексни интервенции свързани с реконструкция или смяна на повече от една сърдечни клапи и/или аортокоронарен байпас. Оптималният резултат от тези процедури зависи от екип от специалисти, състоящ се от кардиохирурзи, анестезиолози и реаниматори, кардиолози, специалисти по извънтелесно кръвообращение и медицински сестри.

Отделението по Кардиохирургия разполага с висок клас ехограф с възможност за 3D реконструкция на клапния апарат на сърцето, което позволява детайлна и прецизна предоперативна оценка на типа клапна патология и избор на оптимална хирургична техника за реконструкция. Наличието на 3D ендоскопска апаратура дава възможност за извършване на минимално инвазивни и ендоскопски хирургични интервенции. Тясната колаборация с интервенционалните кардиолози, отваря врати за въвеждане в клиничната практика на всички иновативни ендоваскуларни методи на лечение на структурните заболявания на сърцето. Всеки пациент постъпващ в отделението е внимателно оценен с оглед подбор на оптимална индивидуална хирургична или ендоваскуларна процедура, с единствена цел осигуряване на възможно най-ефективна терапия при минимален риск. Това е т.нар. персонализирана медицина, златен стандарт в днешно време.

Основни направления:

 • Минимално инвазивна хиругия на аортна, митрална и трикуспидални клапи
 • Реконструктивна хирургия на митрална клапа ( пластика на митрална клапа)
 • Реконструктивна хирургия на аортна клапа ( пластика на аортна клапа)
 • Аортно клапно съхраняващи операции по метода на ДейвидПротезиране на аортна и митрални клапи
 • Аорто-коронарен байпас с използване на повече от един артериален графт ( в отделението рутинно се използват двете вътрегръдни артерии, както и артерия радиалис)
 • Минимално инвазивен аорто-коронарен байпас ( MIDCAB )
 • Лечение на инфекциозен ендокардит
 • Хирургично лечение на аневризми на възходящата аорта и дисекации на аортата
 • Радиофреквентна аблация и криоаблация при предсърдно мъждене, както и изолиране на ухото на ляво предсърдие с Атриклип.
 • Заболявания на перикарда
 • Реоперативни интервенции
 • Мултидисциплинарни екипи

Галерия

Апаратура

Минимално инвазивна кардиохирургия
Минимално инвазивна кардиохирургия
 • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Отделението по кадиохирургия е единствено в България, което разполага с 3D ендоскопска апаратура за извършване на високоспециализирани операции с минимален разрез от 2 до 6 см и запазване целостта на гръдната кост.

Виж повече

Контакти

 • Ул. Околовръстен път 127, София 1407

Свързани новини

Video Gallery

picture

Пусни видео

Историята на Сашо Диков

През лятото на 2022 г. тв водещият Сашо Диков претърпява тежка сърдечна операция, извършена от д-р Асен Келчев. Повече от 10 г. екипът на проф. Иво Петров полага грижи за сърцето на пациента, който страда от фамилна хиперхолестеролемия, предавана генетично.