Запази час

Ръководеното от д-р Асен Келчев отделение през последните години e все по-разпознаваемо като една от най-иновативните кардиохирургии в страната. Екипът на д-р Асен Келчев е първият в България, въвел имплантиране на аортна клапа без да се налага разрязване на гръдната кост.

Сърдечно-съдов център предоставя на своите пациенти съвременна медицинска помощ, включваща както минимално инвазивни кардиохирургични процедури, така и комплексни интервенции свързани с реконструкция или смяна на повече от една сърдечни клапи и/или аортокоронарен байпас. Оптималният резултат от тези процедури зависи от екип от специалисти, състоящ се от кардиохирурзи, анестезиолози и реаниматори, кардиолози, специалисти по извънтелесно кръвообращение и медицински сестри.

Отделението по Кардиохирургия разполага с висок клас ехограф с възможност за 3D реконструкция на клапния апарат на сърцето, което позволява детайлна и прецизна предоперативна оценка на типа клапна патология и избор на оптимална хирургична техника за реконструкция. Наличието на 3D ендоскопска апаратура дава възможност за извършване на минимално инвазивни и ендоскопски хирургични интервенции. Тясната колаборация с интервенционалните кардиолози, отваря врати за въвеждане в клиничната практика на всички иновативни ендоваскуларни методи на лечение на структурните заболявания на сърцето. Всеки пациент постъпващ в отделението е внимателно оценен с оглед подбор на оптимална индивидуална хирургична или ендоваскуларна процедура, с единствена цел осигуряване на възможно най-ефективна терапия при минимален риск. Това е т.нар. персонализирана медицина, златен стандарт в днешно време.

Основни направления:

 • Минимално инвазивна хиругия на аортна, митрална и трикуспидални клапи
 • Реконструктивна хирургия на митрална клапа ( пластика на митрална клапа)
 • Реконструктивна хирургия на аортна клапа ( пластика на аортна клапа)
 • Аортно клапно съхраняващи операции по метода на ДейвидПротезиране на аортна и митрални клапи
 • Аорто-коронарен байпас с използване на повече от един артериален графт ( в отделението рутинно се използват двете вътрегръдни артерии, както и артерия радиалис)
 • Минимално инвазивен аорто-коронарен байпас ( MIDCAB )
 • Лечение на инфекциозен ендокардит
 • Хирургично лечение на аневризми на възходящата аорта и дисекации на аортата
 • Радиофреквентна аблация и криоаблация при предсърдно мъждене, както и изолиране на ухото на ляво предсърдие с Атриклип.
 • Заболявания на перикарда
 • Реоперативни интервенции
 • Мултидисциплинарни екипи

Галерия

Апаратура

Минимално инвазивна кардиохирургия
Минимално инвазивна кардиохирургия
 • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Отделението по кадиохирургия е единствено в България, което разполага с 3D ендоскопска апаратура за извършване на високоспециализирани операции с минимален разрез от 2 до 6 см и запазване целостта на гръдната кост.

Виж повече

Контакти

 • Ул. Околовръстен път 127, София 1407

Video Gallery

picture

Пусни видео

Историята на Сашо Диков

През лятото на 2022 г. тв водещият Сашо Диков претърпява тежка сърдечна операция, извършена от д-р Асен Келчев. Повече от 10 г. екипът на проф. Иво Петров полага грижи за сърцето на пациента, който страда от фамилна хиперхолестеролемия, предавана генетично.