Запази час

Ръководеното от д-р Асен Келчев Отделение по кардиохирургия през последните години e все по-разпознаваемо като една от най-иновативните кардиохирургии в страната. Екипът на д-р Асен Келчев е първият в България, въвел имплантиране на аортна клапа без да се налага разрязване на гръдната кост.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център е специализиран в лечението на структурни заболявания на сърцето, които включват заболявания на клапите на сърцето и такива, засягащи аортата (най-големият кръвоносен съд в човешкото тяло) като предлага пълния набор хирургични и ендоваскуларни (безкръвни) процедури за постигане на оптимален резултат.

В последните години за оперативно лечение на заболявания на аортна клапа (стеноза и инсуфициенция) се използват различни минимално инвазивни оперативни техники с цел намаляване на хирургичната травма и по-бързо възстановяване. Благодарение на специализираният инструментариум, модерни безшевни клапни протези, по мини инвазивен начин са оперирани над 300 пациента, като такава процедура е възможна при всички пациенти с изолирано засягане на аортната клапа. Тази процедура се поема изцяло от НЗОК и не е необходимо допълнително заплащане.

По отношение на митралната и трикуспидалната клапи отделението разполага с 3D ендоскопска апаратура, с чиято помощ се извършва високоспециализирана видео асистирана сърдечна хирургия с минимален разрез от 4-6 см за реконструкции на митрална и трикуспидална клапи, затваряне на междупредсърдни дефекти и отстраняване на тумори на сърцето. В сравнение – при една отворена хирургия се отваря гръдния кош, а разрезът е около 20 см. Тези минимално инвазивни процедури са възможни при повече от половината пациенти с митрална и трикуспидална клапна болест, като използването на този хирургичен достъп зависи от теглото на пациента, съпътстващите му заболявания, например хронично белодробно заболяване, периферна съдова болест, увреден сърдечен мускул. Решението за използване на минимален разрез в случая се взема след обстоен преглед на пациента и преценка на съотношението полза-риск.  Това е т.нар. персонализирана медицина, златен стандарт в днешно време.

Използването на минимално инвазивен хирургичен достъп  помага за значително по-бързото следоперативно възстановяване, като не се налага спазването на никакви двигателни ограничения, намалява се следоперативната кръвозагуба и се постига оптимален козметичен резултат.

Отделението по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов Център работи по НЗОК, като при стандартните кардиохирургични процедури не се изисква допълнително доплащане.

Основни направления:

 • Минимално инвазивна хиругия на аортна, митрална и трикуспидални клапи
 • Реконструктивна хирургия на митрална клапа (пластика на митрална клапа)
 • Реконструктивна хирургия на аортна клапа (пластика на аортна клапа)
 • Аортно клапно съхраняващи операции по метода на Дейвид
 • Протезиране на аортна и митрални клапи
 • Аорто-коронарен байпас с използване на повече от един артериален графт (в Отделението рутинно се използват двете вътрегръдни артерии, както и артерия радиалис)
 • Минимално инвазивен аорто-коронарен байпас (MIDCAB)
 • Лечение на инфекциозен ендокардит
 • Хирургично лечение на аневризми на възходящата аорта и дисекации на аортата
 • Радиофреквентна аблация и криоаблация при предсърдно мъждене, както и изолиране на ухото на ляво предсърдие с Атриклип
 • Заболявания на перикарда
 • Реоперативни интервенции
 • Мултидисциплинарни екипи

Галерия

Апаратура

Минимално инвазивна кардиохирургия
Минимално инвазивна кардиохирургия
 • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Отделението по кадиохирургия е единствено в България, което разполага с 3D ендоскопска апаратура за извършване на високоспециализирани операции с минимален разрез от 2 до 6 см и запазване целостта на гръдната кост.

Виж повече

Контакти

 • Ул. Околовръстен път 127, София 1407

Video Gallery

picture

Пусни видео

Историята на Сашо Диков

През лятото на 2022 г. тв водещият Сашо Диков претърпява тежка сърдечна операция, извършена от д-р Асен Келчев. Повече от 10 г. екипът на проф. Иво Петров полага грижи за сърцето на пациента, който страда от фамилна хиперхолестеролемия, предавана генетично.