Кардиохирургия

Реоперативни интервенции

Сърдечните заболявания прогресират с възрастта, понякога пациенти оперирани преди време с аортокоронарен байпас или клапно протезиране се нуждаят от нова сърдечна операция. Като цяло реоперативните процедури са по-високо рискови, поради комплексността на процедурата и техническата и сложност. Резултатите от тези процедури корелират пряко с подготовката и уменията на екипа. Постигането на оптимален терапевтичен резултат изисква наличие на много специфични инструменти и екипировка, както и адекватно предоперативно планиране базирано на резулататите от образните изследвания.  За последните 2 години в отделението са извършени над 50 реоперативни процедури с отличен резултат.