Информация за пациента

Тук ще намерите информация как да се ориентирате в болницата при първото си посещение, как да се запишете за преглед, как става приемът в болницата и как се покриват разходите за медицински услуги. Също така ще откриете всички телефони за връзка с отделенията и информация за допълнителните услуги.

Ценоразпис

Нова възможност за персонално и незабавно медицинско съдействие: ВИП Карти

Аджибадем Сити Клиник има удоволствието да Ви представи най-новата си услуга, създадена с мисъл за пълния комфорт и удовлетвореност на пациента - ВИП карти с различни покрития.

Притежателите й ще получават персонално и незабавно съдействие при посещение или престой в лечебните заведения на групата Аджибадем Сити Клиник, както и, но не само:

- 24/7/365 съдействие при нужда от медицинска помощ

- Бърз достъп до медицинска грижа

- Специално обслужване 

- Ексклузивни отстъпки и преференции 

- Конфиденциалност

 

Сребърна карта

Съдействие при запазване на час за медицинска услуга

Специално обслужване в Спешно отделение

Осигуряване на престой в самостоятелна стая

Допълнителна консултация от началник на клиника/отделение по време на болничен престой в съответното лечебно заведение

5% отстъпка от ползвани медицински услуги

5% отстъпка при доплащане за допълнителни услуги по време на хоспитализация

5% отстъпка от цената за нощувка с/без придружител

Медицински консултации - 5 (пет) броя, включени в покритието на картата

 

Златна карта

Съдействие при запазване на час за медицинска услуга

Осигуряване на възможно най-ранна дата за запазване на час за медицинска услуга

Придружаване на пациента до медицинското лице/кабинет за изпълнение на услугата Опция за бърз достъп до медицинската услуга

Специално обслужване в Спешно отделение

Осигуряване на престой в самостоятелна стая

Допълнителна консултация от началник на клиника/отделение по време на болничен престой в съответното лечебно заведение

Осигуряване на възможност за безплатно паркиране, съгласно началния час на медицинската услуга

10% отстъпка от ползвани медицински услуги

10% отстъпка при доплащане за допълнителни услуги по време на хоспитализация

10% отстъпка от цената за нощувка с/без придружител

Медицински консултации – 10 (десет) броя, включени в покритието на картата

 

Карта семейство

Съдействие при запазване на час за медицинска консултация

Осигуряване на възможно най-ранна дата за запазване на час за медицинска услуга

Придружаване на пациента до медицинското лице/кабинет за изпълнение на услугата Опция за бърз достъп до медицинската услуга

Специално обслужване в Спешно отделение

Осигуряване на престой в самостоятелна стая - по заявка на Основен или Упълномощен картодържател

Допълнителна консултация от началник на клиника/отделение по време на болничен престой в съответното лечебно заведение

Осигуряване на възможност за безплатно паркиране, съгласно началния час на медицинската услуга

10% отстъпка от ползвани медицински услуги

10% отстъпка при доплащане за допълнителни услуги по време на хоспитализация

10% отстъпка от цената за нощувка с/без придружител

Медицински консултации – 15 (петнадесет) броя, включени в покритието на картата, които се използват общо от Основен картодържател и Упълномощените картодържатели

 

За двама родители, деца до 18 г. и включени роднини по права линия

Карта семейство +

Съдействие при запазване на час за медицинска консултация

Осигуряване на възможно най-ранна дата за запазване на час за медицинска услуга

Придружаване на пациента до медицинското лице/кабинет за изпълнение на услугата Опция за бърз достъп до медицинска услуга

Специално обслужване в Спешно отделение

Осигуряване на престой в самостоятелна стая – по заявка на Основен или Упълномощен картодържател

Допълнителна консултация от началник на клиника/отделение по време на болничен престой в съответното лечебно заведение

Осигуряване на възможност за безплатно паркиране, съгласно началния час на медицинската услуга

10% отстъпка от ползвани медицински услуги

10% отстъпка при доплащане за допълнителни услуги по време на хоспитализация

10% отстъпка от цената за нощувка с/без придружител

Медицински консултации – 15 (петнадесет) броя, включени в покритието на картата, които се използват общо от Основен картодържател и Упълномощените картодържатели

 

Цени и начин на плащане

Информация за цени на отделните видове ВИП карти и начин на плащане при закупуване на 📞 0884 933 983

 

Информация и заявяване на карта

 +359 895 584 359 Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Ул. Околовръстен път 127, София

Електронна поща:

vipcards@acibademcityclinic.bg

 

Основни правила и общи условия

Картата е с валидност 12 месеца и в сила от 00:00 ч. на третия работен ден, считано от деня на плащането на цената на съответната категория Карта.

Пациентската ВИП карта се представя при всяко посещение в здравно заведение от групата Аджибадем Сити Клиник.

Специалните отстъпки, посочени във всяка пациентска ВИП карта са валидни за всички лечебни заведения от групата Аджибадем Сити Клиник.

Всички предимства и права, които предоставя ВИП картата, са в сила само за нейния притежател/и.

Всички предимства и отстъпки, които предоставя пациентската карта не могат да бъдат комбинирани с други пакетни услуги и/или промоции.

Картата не може да бъде преотстъпвана.

В случай, че картата бъде загубена или повредена, следва да се свържете своевременно с контактния център на 0884 933 983 или чрез имейл vipcards@acibademcityclinic.bg

 

 

Програма "Профилактика" на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ има за цел да оптимизира и подобри цялостното физическо и психично здраве на вашето семейство, близки и колеги. Програмата осигурява здравно обслужване с индивидуален подход и грижа, профилактика, скрининг на потенциални рискови фактори и ранно диагностициране на заболявания, съобразени с нуждите на пациента.

Независимо от това дали сте работещи, самостоятелно заети лица или полагатe грижи за семейството си, ние знаем, че времето ви е ограничено. Чрез програма "Профилактика" пациентите получават най-добрите медицински грижи, отлично обслужване от най-добрите специалисти с минимално изчакване.

Ние вярваме, че отделеното време за профилактика днес, ще ви предпази от сериозни здравословни проблеми утре. Профилактичната програма стартира с кратък въпросник, който трябва да бъде попълнен и върнат обратно по имейл. Отговорите се разглеждат от специалист „Вътрешни болести“ и при необходимост всеки пациент ще бъде консултиран допълнително.

Лечебното заведение осигурява систематичен процес за преминаване от здравен скрининг към комплексно лечение.

За допълнителна информация и заявяване на Програма "Профилактика", се свържете с:

Кристина Гергинов - 02 903 85 90 или Kristina.Gerginova@acibademcityclinic.bg

 

Когато се ползвате от правата на задължителното здравно осигуряване, трябва да се обръщате само към лечебни заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса.

Ако Вие сте гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, и желаете да упражните правото си на медицинска помощ в Аджибадем Сити Клиник, съгласно обхвата на сключения договор с НЗОК е необходимо да представите:

 • Валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентна институция на Вашата държава, която удостоверява здравноосигурителните Ви или здравни права. По изключение това може да бъде доказано и с Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (издадено от същата институция).
 • Валиден документ за самоличност.
 • Необходимо е да удостоверите, че не пребивавате в България с цел лечение. Ще Ви бъде предоставена декларация по образец, която следва лично да подпишете.

Какво е необходимо да нося със себе си при постъпване в болницата?

ДОКУМЕНТИ:
Направление за хоспитализация - важно е да обърнете внимание дали вярно са попълнени личните ви данни (три имена, ЕГН, адрес), данните на изпращащото лечебно заведение, както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Не се допускат поправки и корекции. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.

 • Лична карта.
 • Лична амбулаторна карта – при необходимост от издаване на болничен лист.
 • Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, копие от процедура на магнитен носител и други, ако имате такива (например ангиография).
 • Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност.
 • Рецептурна книжка, ако разполагате с такава.
 • Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването ви.
 • Фактура за платена потребителска такса от друго лечебно заведение, ако в календарната година сте били хоспитализирани.

ЛИЧНИ ВЕЩИ:

 • Тоалетни принадлежности,
 • хавлиена кърпа,
 • пижама,
 • чехли,
 • прибори за бръснене,
 • 2 бутилки минерална вода от 1,5 литра.

В ДЕНЯ НА ПОСТЪПВАНЕ:
Не трябва да сте закусвали, но трябва да сте приели сутрешните си медикаменти с малко вода.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ:
Ако сте за планов прием е необходимо да се обърнете към обслужващия персонал на регистратурата. Оттам ще ви бъде обработена заявка за преглед към лекар - специалист по профила на заболяването ви, който ще извърши предхоспитализационния ви преглед.

Аджибадем Сити Клиник има сключен договор за финансиране на болничното ви лечение с Националната здравноосигурителна каса и с дружества за доброволно здравно осигуряване. Актуален списък на дружествата е поставен на информационните табла в лечебното заведение. Подробна информация можете да получите на регистратурата и на интернет страницата на болницата.

АКО СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН ПАЦИЕНТ

НЗОК заплаща лечението ви по клинична пътека, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека. За всеки ден болнично лечение вие заплащате потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване. Ако се налагада се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, вие не заплащате потребителска такса за престоя след десетия ден.Това обстоятелство се доказва с финансов документ (фактура и касова бележка). От потребителска такса са освободени здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи, както и всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97 и страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. Списък със заболяванията, при които здравноосигурени лица се освобождават от потребителска такса, е поставен на информационните табла в болницата. Лечението по клинична пътека включва два контролни прегледа след изписването ви от болничното заведение.

АКО НЕ СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН

Ще трябва да заплатите оказаното ви медицинско обслужване. Аджибадем Сити Клиник има утвърден ценоразпис на ваше разположение, с който можете да се запознаете във всеки момент. В него са включени всички възможни диагностични и терапевтични прцедури, които можете да обсъдите с нашите лекари. Моля, при изписване от лечебното заведение да проверите на регистратурата какво е необходимо да заплатите за проведеното ви лечение!

Като здравноосигурено лице вие имате право свободно да избирате лечебно заведение за болнична медицинска помощ на територията на цялата страна, сключило договор с Националната здравноосигурителна каса.

 

Лекари

В Аджибадем Сити Клиник работи екип от висококвалифицирани лекари, които прилагат комплексен подход в грижите за вас. Тяхната цел - с ваша помощ - е да подпомогнат вашето оздравяване по най-добрия начин. По време на престоя ви ще ви бъде определен лекуващ лекар, който ще отговаря за вашия лечебно-диагностичен план. Към него можете да поставяте въпроси, свързани с хода на вашето лечение.

Медицински сестри

За вас ще се грижи и екип от медицински сестри, водени от старша медицинска сестра. Те ще осигурят високо качество на медицински грижи и ще се постараят да отговорят на вашите индивидуални потребности свързани с лечението ви. Старшата медицинска сестра ще определи коя медицинска сестра ще се грижи за вас. Всеки ден тя ще ви се представя и ще записва името си на бялата дъска във вашата болнична стая. Всички медицински сестри носят баджове с имена. Ако не сте разбрали коя сестра се грижи за вас или не сте сигурни за името й, моля попитайте старшата медицинска сестра. Персоналът ще се радва да отговори на всички въпроси, свързани с грижите за вас по време на престоя ви в болницата. Когато пристигнете в отделението, ще бъдете посрещнати от член на сестринския екип, който ще ви придружи и ще ви настани в болничното легло. Ще ви бъдат показани всички съоръжения за измиване и дезинфекция на ръце. Моля, използвайте ги при влизане и напускане на зоната на отделението. Вие ще се запознаете с други членове на вашия медицински екип и ще ви бъде показано как да използвате системата за повикване на персонала. Тя се намира до всяко легло и трябва да се използва, когато искате да се свържете с член на екипа, който се грижи за вас. Медицинска сестра ще ви обясни тази система при настаняването ви в отделението.

Рехабилитатори

По време на вашето лечение, ако е необходимо, с вас ще работят рехабилитаторите на Аджибадем Сити Клиник.

Рентгенови лаборанти

По време на вашето лечение, ако е необходимо, с вас ще работят рентгеновите лаборанти на Аджибадем Сити Клиник. Те ще се погрижат за вас и качественото провеждане на вашето образно изследване.

Качеството и безопасността на пациентите са водеща цел в политиката на Аджибадем Сити Клиник. За осъществяване на тази цел създадохме необходимите условия и в началото на 2014 г. получихме отлична оценка за 5 години, както бяхме акредитирани и като учебна база за обучение на специализанти по 7 медицински специалности съгласно изискванията на българското законодателство. 

Също така, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ стана единствената болница в България, която въведе световнопризнатите стандарти в областта на качеството и безопасността на пациентите, отговори на високите изисквания и получи акредитация от най-утвърдената институция в тази област – Joint Commission International (JCI).

Повишаването на качеството е непрекъснат процес, който следваме и след получаване на международното признание. Това е обещанието, което се стремим да изпълняваме за всеки пациент, предпочел нашето лечебно заведение.

Общият регламент за защита на личните данни (ОРЗД) започва да се прилага от 25 май 2018г. и регламентира защитата на личните данни на субектите на данни в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Всяка компания трябва да предприеме необходимите мерки за защита на правата и свободите на физическите лица, за да гарантира неприкосновеността на личния им живот. За да научите повече за това как са защитени Вашите лични данни, можете да изберете съответното поле от страничното меню.