Технологии и апаратура

Апарат за комбинирано изследване на стеснения и запушвания на кръвоносните съдове

  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Технологията дава възможност за прецизно изследване на степента и значимостта на запушванията на кръвоносните съдове от атеросклеротични плаки. Иинформацията е много важна в случаите на гранични запушвания за вземане на решение за медикаментозно, интервенционално или хирургично лечение.

Ангиографска система INNOVA IGS 520

  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Innova IGS 520 на General Electric е модерна ангиографска система за визуализация и насочване при изследването и лечението на сърдечно-съдовите заболявания в катетеризационни (ангиографски) лаборатории. Чрез апаратурата могат да се правят триизмерни реконструкции и максимално фино позициониране при поставяне на стент.

Най-новата версия на системата за 3D картографиране на сърдечни аритмии Carto Prime

  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Най-модерната система за 3D картографиране на сърдечни аритмии. Апаратурата се прилага за диагностика и лечение на пълния спектър ритъмно-проводни нарушения.

Минимално инвазивна кардиохирургия

  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Отделението по кадиохирургия е единствено в България, което разполага с 3D ендоскопска апаратура за извършване на високоспециализирани операции с минимален разрез от 2 до 6 см и запазване целостта на гръдната кост.

Cardiac Cryo Ablation System

  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Криоаблацията е минимално инвазивна интервенция, при която се извършва замразяване на сърдечната тъкан. В България се прилага единствено от специалистите на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Балон се поставя в зоната на всяка от белодробните вени, надува се и се третира с ниска температура в продължение на секунди. По този начин се постига електрическа изолация на белодробните вени от лявото предсърдие.

Компютърна томография

  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център е една от малкото болници у нас, която предлага високо качество на КТ изображенията (висока разделителна способност) при ниски нива лъчево натоварване за всички пациенти, благодарение на иновативната система „iDoze 4”. Използвайки най-новите технологични постижения, облъчването на пациентите се намалява със средно 50%.

Mагнитен резонанс - 3 Тесла

  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

3-Тесла Магнитен резонанс дава безупречни изображения, като осигурява прецизност на диагностичния процес. Времето за изследване е скъсено с до 50% в сравнение с традиционните апарати за магнитно-резонансна томография.