• Какво представлява?

Първата по рода си дигитална широколентова система за магнитнорезонансна томография има висока хомогенност на магнитното поле (3-Тесла). Под формата на образи с високо качество тя дава информация за състоянието на мозъка, гръбначния стълб, вътрешните органи, кръвоносните съдове, мускулите и ставите в цялото тяло на пациента. Апаратът прилага всички съвременни специализирани диагностични техники, при това с по-висока скорост, което скъсява времето за изследване на пациента.

  • Кога се използва?                    

Диагностичните възможности обхващат цялото тяло, като най-честите изследвания са: магнитно-резонансна ангиография (МРА), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на гръден кош, корем, малък таз, глава и шия, мускулно-скелетна система и гръбначен стълб. Апаратът има приложение в кардиологията, кардиохирургията, съдовата хирургия, онкологията, неврологията, вътрешните болести и други.

  • Как работи?

Водата или водородните атоми съставляват 95% от човешкото тяло. Магнитният резонанс създава силно магнитно поле, в което атомите се подреждат и се въртят в една и съща посока. Електромагнитната енергия, която се освобождава в резултат на радиочестотни вълни, се измерва и анализира от компютър, като образува дву- или триизмерни изображения на тъкани и органи в тялото. Магнитно-резонансното изследване може да осигури на лекуващия лекар възможност за ранно откриване на болести или патологични промени, така че правилното лечение да започне възможно най-скоро.

  • Какви са предимствата?

3-Тесла Магнитен резонанс дава безупречни изображения, като осигурява прецизност на диагностичния процес. Времето за изследване е скъсено с до 50% в сравнение с традиционните апарати за магнитно-резонансна томография. За да се повиши комфортът на пациента, магнитният резонанс е оборудван с музикална уредба, приглушено осветление и прожектор за видеоклипове.

Свързани отделения