За нас

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център е номер едно високоспециализирана болница за диагностика и лечение на сърдечносъдови заболявания. Основана е през 2012-та и през последните 10 години е най-модерното лечебно заведение в страната. Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център е отличена с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването от Joint Commission International (JCI) и е единственото лечебно заведение в страната, получило изключително престижната международна акредитация.

Болницата съчетава високотехнологично обoрудване и приложение на най-добрите лечебни практики в областта на медицината. На разположение на пациенти са:

 • Диагностична апаратура и лаборатории от последно поколение, чрез които се установяват в детайли състоянието и функциите на органите без вредно влияние върху организма.
 • Модерно оборудвани клиники и сектори в основните медицински области, които прилагат световни стандарти за изследвания и лечение.
 • Операционен блок и реанимация, които в максимална степен гарантират сигурността на болните по време на операции и интензивно лечение.
 • Приятелска среда за пациентите: модерни стаи с 1, 2 или 3 легла.
 • Електронна администрация на здравния процес, която пести време и гарантира пълнота и коректност на всички данни за състоянието на пациента.
 • Връзка с водещи световни медицински центрове с възможност за дистанционни консултации в реално време. 
 • Хранене, съобразено със здравословното състояние и вкусовете на пациентите.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център е проектирана и оборудвана с мисията да подобри достъпа на хората, които се нуждаят от медицинска помощ, до високоспециализирана болница, в която най-важно е качеството на предоставяните медицински услуги, сигурността и човешкото достойнство на пациента. Лечебното заведение е партньор на Harvard Medical School и Arizona Hearth Institute, чиито доказани специалисти обменят опит и работят съвместно с лекарите от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център.

Разположени в сграда на 5 етажа, лечебният комплекс разполага с с най-съвременната диагностична апаратура в страната, болничен стационар с 84 легла, 5 операционни зали и две ангиографски лаборатории. Болницата и диагностичният център са оборудвани с първия в България магнитен резонанс с ултра високо поле – 3 Тесла. Медицинският екип на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център събира на едно място водещи специалисти в почти всички медицински области. Приоритет в лечението ще заемат щадящи пациента, минимално-инвазивни методи като сърдечни катетеризации, ендоскопски и ендоваскуларни процедури, интервенционални нервно-съдови процедури и периферни съдови интервенции.
Направления:

 • Инвазивна кардиология
 • Електрофизиология
 • Кардиохирургия
 • Съдова хирургия
 • Вътрешни болести
 • Неврология
 • Анестезиология и интензивни грижи
 • Образна диагностика

Лечебното заведение обслужва български граждани и пациенти от чужбина – чуждестранни граждани, международни застрахователни компании и техните клиенти, корпоративни групи, медицински туристи, представители на чужди дипломатически мисии и посолства в България и региона, постоянно и временно пребиваващи на територията на нашата страна чужди граждани. Служителите на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ползват чужди езици и предлагат медицинска помощ на всички нива – организиране на пътуването и виза, лечение и следлечебно подпомагане, избор на хирурзи и лечебни процедури, осигуряване на подходящо настаняване.

Аджибадем Сити Клиник УМАБЛ има договор с Националната здравноосигурителна каса, както и с редица здравноосигурителни фондове, чрез които пациентите имат възможност да финансират лечението си.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ има изграден единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за контрол на качеството в областта на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекарите, сестрите и техническия персонал.

 • 2023 г.

  JCI Реакредитация на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

 • 2019г.

  JCI Реакредитация на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

 • 2017г.

  JCI Aкредитация на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

 • 2016г.

  Сливане на Болница Токуда, City Clinic и Acibadem

 • 2012

  Откриване на City Clinic Сърдечно-съдов център

JCI акредитация - 2023 г.
JCI акредитация - 2023 г.
  Най-добра болница в направление Кардиология - 2019 г.

  Първата национална класация „Най-добрите болници“ в България определи Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център за най-доброто лечебно заведение в направление Кардиология, следвано от Болница Токуда. В направление Хирургия националният рейтинг излъчи като най-предпочитана и ползващата се с най-голямо доверие сред пациентите Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. В специалност Онкология отново Болница Токуда е класирана на трето място.

  Националната класация „Най-добрите болници“ оцени качеството на медицинската помощ на лечебните заведения в България на регионален и национален принцип в 7 ключови медицински специалности - Акушерство и Гинекология, Кардиология, Онкология, Хирургия, Педиатрия, УНГ, Ортопедия. Рейтингът беше иницииран от Българската болнична асоциация с председател Андрей Марков и Investor Media Group в партньорство с Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз. Класацията представи резултатите от национално социологическо проучване сред пациенти, общопрактикуващи лекари и мениджъри на болници въз основа анализа на различни обективни критерии - технология, специализация, персонал, качество на услугите, ниво на акредитация, брой хабилитирани специалисти, брой операции и други.  В класацията бяха включени 241 болници в България, разделени в 7-те статистически региона на страната.

  Учебният отдел е административна структура, предназначена да подпомага ръководството на Аджибадем Сити Клиник при планиране и организиране на учебно- образователната и научно-изследователска дейност.

   

  Следдипломното обучение се осъществява в три направления:

   

  1. Обучение за придобиване на специалност, съгласно номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването - Приложение 1 на Наредба № 1 на Министъра на здравеопазването от 22.01.2015 г.
  2. Обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация (високоспециализирани дейности) в определена област на здравеопазването за лица с призната специалност, съгласно утвърдените медицински стандарти.
  3. Непрекъснато обучение след придобиване на право за упражняване на професията за повишаване на квалификацията (продължителна квалификация) чрез участие в курсове, индивидуални обучение, семинари, конгреси, конференции, симпозиуми, публикации в научни издания, дистанционно обучение.

  Лице за контакт: Аделина Викторова
  Телефон: 0895 584 445
  E-mail: adelina.viktorova@acibademcityclinic.bg