За нас

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ е модерно лечебно заведение на най-високо равнище не само в България, но и в целия регион. Болницата е създадена през 2012 година и в момента е най-модерната болница у нас. Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ е отличена с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здравеопазването от Joint Commission International (JCI) и е единственото лечебно заведение у нас получило изключително престижната международна акредитация.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ съчетава високотехнологично обoрудване и приложение на най-добрите лечебни практики в областта на медицината. На разположение на нашите пациенти са:

 • Диагностична апаратура и лаборатории от последно поколение, чрез които се установяват в детайли състоянието и функциите на органите без вредно влияние върху организма.
 • Модерно оборудвани клиники и сектори в основните медицински области, които прилагат световни стандарти за изследвания и лечение.
 • Операционен блок и реанимация, които в максимална степен гарантират сигурността на болните по време на операции и интензивно лечение.
 • Приятелска среда за пациентите: модерни стаи с 1, 2 или 3 легла.
 • Електронна администрация на здравния процес, която пести време и гарантира пълнота и коректност на всички данни за състоянието на пациента.
 • Връзка с водещи световни медицински центрове с възможност за дистанционни консултации в реално време. 
 • Хранене, съобразено със здравословното състояние и вкусовете на пациентите.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ е проектирана и оборудвана с мисията да подобри достъпа на хората, които се нуждаят от медицинска помощ, до високоспециализирана болница, в която най-важно е качеството на предоставяните медицински услуги, сигурността и човешкото достойнство на пациента. Лечебното заведение е партньор на Harvard Medical School и Arizona Hearth Institute, чиито доказани специалисти обменят опит и работят съвместно с лекарите от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ.

Разположени в сграда на 5 етажа, лечебният комплекс разполага с с най-съвременната диагностична апаратура в страната, болничен стационар с 84 легла, 5 операционни зали и две ангиографски лаборатории. Болницата и диагностичният център са оборудвани с първия в България магнитен резонанс с ултра високо поле – 3 Тесла. Медицинският екип на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ включва водещи специалисти в почти всички медицински области. Приоритет в лечението ще заемат щадящи пациента, минимално-инвазивни методи като сърдечни катетеризации, ендоскопски и ендоваскуларни процедури, интервенционални нервно-съдови процедури и периферни съдови интервенции.
Направления:

 • Инавазивна кардиология
 • Електрофизиология
 • Кардиохирургия
 • Съдова хирургия
 • Вътрешни болести
 • Неврология
 • Анестезиология и интензивни грижи
 • Образна диагностика

Лечебното заведение обслужва както местното население, така и пациенти от чужбина – чуждестранни граждани, международни застрахователни компании и техните клиенти, корпоративни групи, медицински туристи, представители на чужди дипломатически мисии и посолства в България и региона, постоянно и временно пребиваващи на територията на нашата страна чужди граждани. Персоналът на Аджибадем Сити Клиник владее чужди езици и предлага помощ на всички нива – организиране на пътуването и виза, лечение и следлечебно подпомагане, избор на хирурзи и лечебни процедури, осигуряване на подходящо настаняване.

Аджибадем Сити Клиник УМАБЛ има договор с Националната здравноосигурителна каса, както и с редица здравноосигурителни фондове, чрез които пациентите имат възможност да финансират лечението си.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ има изграден единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за контрол на качеството в областта на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекарите, сестрите и техническия персонал.

 • 2019

  JCI Реакредитация на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

 • 2017г.

  JCI Aкредитация на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

 • 2016г.

  Сливане на Болница Токуда, City Clinic и Acibadem

 • 2015г.

  Откриване на City Clinic Онкологичен център

Стремежът и мисията на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ е да предлагависококачествени, ефективни и интегрирани медицински услуги. Успешната защита на трета подред акредитация по JCI през 2020 г. е доказателство за прилагането на утвърдени международни практики, висок професионализъм и квалификация на персонала. 

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ се спазват петте международни цели за безопасност за пациентите: 

1. Идентификация на пациентите с гривни при хоспитализация. 
2. Ефективна комуникация – пациентите биват информирани устно и писмено от персонала на болницата за тяхната безопасност по време на престоя им. 
3. Извършва се двойна проверка при приложение на високо-рискови медикаменти. 
4. Намаляване на риска от вътреболнични инфекции и спазване на правилата за хигиена на ръцете като основен приоритет в тази посока. 
5. Измерване на риска от падания – рискът от падания се измерва при всички пациенти, като се предприемат съответните мерки при среден или висок риск.

Всички стандарти на институцията JCI се прилагат стриктно в двете бази на лечебното заведение, като по този начин се намалява риска от грешки и се въздейства положително върху цялостния престой и изход от заболяванията за пациентите. Информация за дейността на JCI може да се получи на: www.jointcommissioninternational.org.  

В случай, че станете свидетел на некачествена грижа и застрашаване на пациентската безопасност, сигнализирате на :

Можете да докладва случай към JCI, последвайте линка: 

 

Най-добра болница в направление Кардиология - 2019 г.

Първата национална класация „Най-добрите болници“ в България определи Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център за най-доброто лечебно заведение в направление Кардиология, следвано от Болница Токуда. В направление Хирургия националният рейтинг излъчи като най-предпочитана и ползващата се с най-голямо доверие сред пациентите Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. В специалност Онкология отново Болница Токуда е класирана на трето място.

Националната класация „Най-добрите болници“ оцени качеството на медицинската помощ на лечебните заведения в България на регионален и национален принцип в 7 ключови медицински специалности - Акушерство и Гинекология, Кардиология, Онкология, Хирургия, Педиатрия, УНГ, Ортопедия. Рейтингът беше иницииран от Българската болнична асоциация с председател Андрей Марков и Investor Media Group в партньорство с Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз. Класацията представи резултатите от национално социологическо проучване сред пациенти, общопрактикуващи лекари и мениджъри на болници въз основа анализа на различни обективни критерии - технология, специализация, персонал, качество на услугите, ниво на акредитация, брой хабилитирани специалисти, брой операции и други.  В класацията бяха включени 241 болници в България, разделени в 7-те статистически региона на страната.

Учебният отдел е административна структура, предназначена да подпомага ръководството на Аджибадем Сити Клиник при планиране и организиране на учебно- образователната и научно-изследователска дейност.

Следдипломното обучение се осъществява в три направления:

 1. Обучение за придобиване на специалност, съгласно номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването - Приложение 1 на Наредба № 1 на Министъра на здравеопазването от 22.01.2015 г.
 2. Обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация (високоспециализирани дейности) в определена област на здравеопазването за лица с призната специалност, съгласно утвърдените медицински стандарти.
 3. Непрекъснато обучение след придобиване на право за упражняване на професията за повишаване на квалификацията (продължителна квалификация) чрез участие в курсове, индивидуални обучение, семинари, конгреси, конференции, симпозиуми, публикации в научни издания, дистанционно обучение.

Лице за контакт: Аделина Викторова
Телефон: 0895 584 445
Email: adelina.viktorova@acibademcityclinic.bg

Болниците от групата на Аджибадем Сити Клиник имат целогодишна активна кампания за набиране средства за подпомагане лекарите и дейността на болниците. Дарените средства ще бъдат използвани за закупуване на техническо оборудване, консумативи и апаратура за медицинския персонал и лечебните заведения.