OCT – FFR (optic coherent tomography – fractional flow reserve) е комбинация от методи за прецизна диагностика на съдовите стенози, които допълват ангиографското катетърно изследване, като предоставят вътресъдова визуализация и едновременно с това възможност за измерване на налягането на кръвотока (оптична кохерентна томография и изследване на фракционния поточен резерв на кръвта). Технологията внася нов поглед в инвазивната кардиология, като вижда с точност колко процента е стеснението, каква е дебелината на плаката, в стабилно или нестабилно състояние е тя. Методът дава възможност да се определят дължината на стеснението и диаметърът на артерията, и да се направи прецизна диагностика, която да послужи за вземане на най-оптималното терапевтично решение

Използва се за диагностициране на коронарните артерии при миокардна исхемия, клапни заболявания, вродени сърдечни аномалии, заболявания на аортата, белодробната артерия, периферните артериални и венозни кръвоносни съдове. Комбинацията на OCT и FFR е най-ефективният метод за оценка на дебелината и морфологията на атеросклеротичната плака.

Технологията дава възможност за прецизно изследване на степента и значимостта на запушванията на кръвоносните съдове от атеросклеротични плаки, информацията от която е много важна в случаите на гранични запушвания за вземане на решение за медикаментозно, интервенционално или хирургично лечение. Комбинацията от FFR и OCT дава максимално обективна оценка и допълва цялостно диагностиката на съответните артериални и венозни съдове. Разделителната способност на апарата предоставя много добра визуализация и профил на съда. Освен това технологията предлага повишена безопасност и 99% успеваемост при изследването.

Използва се по време на ангиографско изследване на сърдечните съдове ; сърдечна катетъризация. Той дава възможност да се получи максимално точно изображение на стената на кръвоносните съдове с цел идентифициране на плаката и стеснението на съда. Освен че устройството се използва за оптичната кохерентна томография, то комбинира и FFR - приспособление, с което се измерва налягането на кръвотока от двете страни на стеснението и въз основа на това се определя неговата значимост. OCT изследването е подобно на т.нар. IVUS (вътресъдов ултразвук), но вместо ултразвук използва светлина. FFR функцията диагностицира до каква степен запушването от атеросклеротичната плака причинява значимо намаляване на фракционния поточен резерв и съответно води до исхемия.