Първите три награди за най-добър постер и клиничен случай по време на постерната сесия на международния форум Балкански Ендоваскалурен Конгрес 2021 бяха връчени на лекари от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ.

С първа награда беше отличен д-р Дамян Бойчев, специализант в Отделение по Кардиология в Сърдечно-съдов център. Той представи опита на болницата в ендоваскуларното лечение на каротидна кавернозна фистулa с висок дебит.

Втора награда за лечение на пациент с исхемичен мозъчен инсулт спечели д-р Ваня Денева, дм, от Отделението по Неврология.

Трета награда беше присъдена на д-р Петър Поломски от Отделението по Кардиология за ендоваскуларно лечение на пациентка със синдром на Шон и рекоарктация на аортата.