Отделението по Електрофизиология и кардиостимулация е първото в страната с инсталирана система за извършване на криоаблация. Криоаблацията може да бъде извършвана единствено от високоспециализиран екип, който след сложни обучения придобива способност да работи с прецизната и скъпоструваща апаратура - Cardiac Cryo Ablation System.

Криоаблацията е минимално инвазивна интервенция, при която се извършва замразяване на сърдечната тъкан. Балон се поставя в зоната на всяка от белодробните вени, надува се и се третира с ниска температура в продължение на секунди. По този начин се постига електрическа изолация на белодробните вени от лявото предсърдие. Целта на процедурата е да попречи на електрическите пътища да преминават от белодробните вени към предсърдието. Именно белодробните вени са основният източник на електрически пускови сигнали, причиняващи предсърдно мъждене, а криоаблацията прекратява тези абнормни електрически пътища. Методът е сигурен и комфортен за пациента. Възстановяването е бързо и крайният резултат е дълготраен.