Кардиохирургия

Пластика на митрална клапа

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център е един от лидерите в реконструктивната клапна хиругия в България. За последните 2 години в отделението са извършени повече от 100 реконструктивни процедури на митрална клапа и 12 реконструктивни процедури на аортна клапа ( 8 пластики на аортна клапа при бикуспидна клапа и 4 аортно-клапно съхраняващи операции по метода на Дейвид). Пластиката на митрална клапа е златен стандарт в нашето отделение. Използването на детайлна предоперативна трансезофагеална ехокардиография дава възможност за оценка на клапната дисфункция и избор на подходяща техника за реконструкция. Използваме различни хирургични техники включващи както поставяне на специален пръстен за укрепване на клапата, така и техники за изрязване на проблемната част от нея или използване на т.нар. нео хорди ( специални конци) , с които недобре затварящата се част от клапата се захваща отново за папиларните мускули и по този начин се подобрява нейната функция. Предимството на клапната пластика пред клапното протезиране е добре известна в световната практика, като пластиката е златен стандарт. В последната година броят на пациентите с клапна пластика расте, като процента пластика към протезиране е около 70% в полза на пластиката. Това ни нарежда в първите места в България по предлагане на тези сложни реконструктивни процедури осигуряващи на пациентите оптимален следоперативен резултат. При пациенти с подходяща анатомия, пластиката на митралната клапа може да бъде осъществена и с минимален разрез.