Кардиохирургия

Лечение на инфекциозен ендокардит

Инфекциозният ендокардит е живото застрашаващо заболяване, при което се засяга клапния апарат на сърцето. В най-широк смисъл се касае за възпаление на клапите на сърцето, при което се образуват т. нар. вегетации ( тромботично-бактериални натрупвания), които могат да се откъснат от клапите на сърцето и да предизвикат емболия ( запушване на кръвоносен съд в мозъка или периферен орган ). Антибиотичнта терапия е в основата на лечението на това заболяване, като хирургията идва на дневен ред при голямо увреждане на засегнатата клапа или при неовладяема инфекция. Клапното-протезиране с изкуствена клапна протеза е най-честото решение. В зависимост от засегнатата клапа и степента на засягане на сърцето от възпалението и тук могат да бъдат приложени минимално инвазивни достъпи. Основната цел е премахване на инфектираната тъкан и осигуряване на оптимален хирургичен резултат.