Д-р Асен Келчев, д.м.,началник на Отделението по кардиохирургия в „Аджибадем Сити Клиник  УМБАЛ Сърдечно-съдов център" взе участие на конференцията „Иновации в болниците, апаратурата и медицинските изделия“, организирана от в. „Капитал“ с темата „Иновации в кардиохирургията“ 

Като задължително условие за внедряването на иновативни техники той определи екипа, който в ръководенaта от него Кардиохирургия наброява 80 души. Миниинвазивни техники с цел по-добър терапевтичен резултат навлизат рутинно в практиката в областта на клапната хирургия и хирургията на аортна клапа.

За последните години в отделението са въведени редица иновации, свързани с минимално инвазивна хирургия на аортна, митрална и трикуспидална клапи, междупредсърдни дефекти, тумори на сърцето. Също и процедури за изолирането на ухото на ляво предсърдие и аблация на предсърдно мъждене, които намаляват риска от инсулт след операцията. Кардиохирурзите от УМБАЛ Сърдечно-съдов център рутинно протезират аортна клапа с дясна миниторакотомия или парциална горна стернотомия. Пластиката на митралната клапа е златен стандарт в отделението, като за 4 години са направени над 250 такива процедури.

Нашата грижа е осигуряване на модерна кардиохирургична помощ за пациента, като целта е тя да бъде с минимален риск и минимална хирургична травма – невинаги с минимален разрез, тъй като решенията за кардиохирургичното лечение са много по-важни от големината на разреза и пациентът се нуждае първо от перфектен резултат“, каза д-р Келчев.

България бележи сериозен напредък в последните години във внедряването на иновативни подходи в болниците, но по отношение на дигитализацията на здравеопазването страната ни все още е сред догонващите страни в ЕС и следващите години са ключови за наваксване. Това е един от изводите от конференцията „Иновации в болниците, апаратурата и медицинските изделия“.

В България бързо навлизат иновациите благодарение на усилията от отделни личности и инвеститори. Според д-р Иван Маджаров, председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС), е дошло време в болничната помощ да се формира бюджет само за иновации в рамките на нейния бюджет.

Той отбеляза, че всяка нова технология има живот като иновация до 5 г., а после става рутина. Така за всеки инвестиран лев ще може да се оценява каква ефективност ще дава за следващите 2-3 г. "Държавата трябва да поеме своята роля и да стане ясно каква част от парите за болниците отиват не просто за издръжка на структурите, а за иновации“, каза д-р Маджаров.