Д-р Асен Келчев

Началник отделение
Кардиохирург

Екипът на д-р Асен Келчев е първият в България, въвел имплантиране на аортна клапа без да се налага разрязване на гръдната кост. За периода 2018-2020 г. над 90% от клапно съхраняващите операции в отделението са сменени чрез минимално инвазивна хирургия.

Освен рутинните и спешни кардиохирургични процедури, д-р Келчев участва с торакални и съдови хирурзи в съвместни оперативни интервенции, свързани с реконструктивни техники на горна и долна празни вени, трахеобронхиалното дърво, белодробното кръвообращение или гръдната стена. Заедно с д-р Цветан Минчев участва в първата за България операция по изграждане на трахея от кожа на ръката, като подсигурява кръвообращението на трансплантата.

Д-р Асен Келчев и неговият екип прилагат рутинна програма по ритъмна хирургия и клипсиране на ухото на ляво предсърдие при пациенти с предсърдно мъждене. В отделението по Кардиохирургия се извършват клапно съхраняващи операции на митралната и аортната клапи, както и операцията на Тайрън Дейвид при аневризми на корена на аортата.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Минимално инвазивна и реконструктивна митрална, трикуспидална и аортнa клапна хирургия.

  Хирургия на аортния корен, възходящата аорта, аортната дъга и торакоабдоминалния аортен сегмент, включващ отворен, ендоваскуларен или хибриден подход.

  Миокардна реваскуларизация (аорто-коронарен байпас) с използване на артериални графтове (рутинно използване на двете вътрегръдни артерии) с цел осигуряване на оптимален дългосрочен резултат от оперативното лечение. Минимално инвазивен аортокоронарен байпас (MIDCAB) посредством мини лява торакотомия.

  Хирургия при сърдечна недостатъчност. Миокардна реваскуларизация при напреднал стадий на сърдечна недостатъчност. Митрална клапна реконструкция или протезиране при пациенти с функционална митрална инсуфициенция. Реконструкция на лява камера по метода на Дор при постинфаркна левокамерна аневризма.

  Хирургично лечение на предсърдното мъждене включващо радиофреквентна или криоаблация. Изолиране на ухото на ляво предсърдие с цел намаляване на емболичните инциденти свързани с предсърдното мъждене.

  Хирургично лечение на острият белодробен тромбемболизъм.

  Спешни състояния в кардиохирургията. Хирургично лечение при дисекация на аортата, миокардна реваскуларизация при остър миокарден инфаркт, хирургично лечение на механичните усложнения на миокардния инфаркт (руптура на междукамерната преграда, руптура на свободната стена на лява камера, руптура на папиларен мускул с развитие на остра митрална инсуфициенция). Осигуряване на механична циркулаторна подкрепа посредством ECMO (extracorporeal membrane oxygenation).

  Хирургично лечение при болести на перикарда.

  Участие в мултидисциплинарни екипи за решаване на комплексни медицински случаи в областта на кардиоторакалната и съдова хирургия.

  Под ръководството на световноизвестни хирурзи в Отделението по Кардиохирургия е разработена програма по минимално инвазивна хирургия на аортната и митралната клапи. Прилага се комплексно лечение на аортна патология съвместно с екипа на проф. Иво Петров. Рутинно се използват двете вътрегръдни артерии (артерия мамария и артерия редиалис) при пациенти за аортнокоронарен байпас с оглед по-добрата дългосрочна прогноза на артериалните графтове.

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2018г. - до момента - Завежда отделението по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.
  • 2007 - 2018г. работи в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, под ръководството на доц. Д. Николов.
  • 2004 - 2007г. работи като ординатор в клиниката по кардиохиругия в УМБАЛ Света Екатерина.

  Д-р Асен Келчев владее отлично френски и английски език.

 • Образование

  Образование
  • Завършил медицина с отличие в Медицинския Университет - София през 2004.
  • Има две специалности „Кардиохирургия” и „Съдова Хирургия”, както и магистърска степен по Здравен Мениджмънт.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

   Хирургия на аортния корен: Edwards EMEAC Headquarters Nyon, Switzerland

  Техники за извършване на съдова анастомоза: Barcelona, Spain

  Техники за минимално инвазивна хирургия на митрална клапа: Hospital Louis Pradel, Lyon France

  Хирургично лечение на заболявания на митрална и трикуспидална клапи: Herz Centrum Munich, Germany

  Алтернативни методи на миокардна реваскуларизация: Essen, Germany

  Aortic Valve Repair Summit, Brussels, Belgium

  Хирургично лечение на заболявания на аортата, New York USA

  Минимално инвазивна кардиохирургия, Washington D.C. USA

  Хирургично лечение на предсърдното мъждене , Vienna Austria

  Edwarsd SAPIEN XT , TAVI Training Program: Edwards EMEAC Headquarters Nyon, Switzerland

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Българско дружество по кардиохирургия

  Българска асоциация по сърдечно-съдова и гръдна хирургия

  Cardiothoracic surgery network

 • Награди

  Награди

  Д-р Асен Келчев е двукратен носител на Първа награда на Капитал за Иновации и добри практики в здравния сектор.

  През 2015 г. влиза в  класацията “Best Doctors” от специалност Кардиохирургия.

Свързани блог статии

Свързани блог статии