Д-р Асен Келчев, дм

Началник отделение
Кардиохирург

Екипът на д-р Асен Келчев е първият в България, който въвежда имплантиране на аортна клапа през дясна миниторакотомия, т.е. без разрязване на гръдната кост.

За последната година над 98% от аортните клапи в Отделението са сменени с минималноинвазивен достъп. С единствената у нас 3D ендоскопска апаратура в Отделението се извършва високоспециализирана сърдечна хирургия с минимален разрез от 4-6 см, за извършване на реконструкции на митрална и трикуспидална клапи, затваряне на междупредсърдни дефекти и отстраняване на тумори на сърцето.

Рутинно се протезира аортна клапа с дясна миниторакотомия или парциална горна стернотомия. Пластиката на митралната клапа е златен стандарт в отделението, като за 4 години са направени над 250 такива процедури.

За нуждите на коронарната хирургия рутинно се използват двете вътрегръдни артерии и артерия радиалис с оглед по-добрата дългосрочна прогноза. Над 200 пациенти до този момент са се възползвали от тази техника.

Екипът на д-р Асен Келчев използва специализирана апаратура за хирургично лечение на предсърдно мъждене (радиофреквентна или криоаблация) и устройство за изолиране на ухото на ляво предсърдие – при над 100 пациенти до момента.

Основната цел на отделението е превръщането му в съвременен кардиохирургичен център за лечение на клапни заболявания на сърцето. А високо квалифицираният екип и високотехнологичната апаратура спомагат за това.

За консултация по документи с д-р Асен Келчев:

 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Минимално инвазивна и реконструктивна митрална, трикуспидална и аортнa клапна хирургия.

  Хирургия на аортния корен, възходящата аорта, аортната дъга и торакоабдоминалния аортен сегмент, включващ отворен, ендоваскуларен или хибриден подход.

  Миокардна реваскуларизация (аорто-коронарен байпас) с използване на артериални графтове (рутинно използване на двете вътрегръдни артерии) с цел осигуряване на оптимален дългосрочен резултат от оперативното лечение. Минимално инвазивен аортокоронарен байпас (MIDCAB) посредством мини лява торакотомия.

  Хирургия при сърдечна недостатъчност. Миокардна реваскуларизация при напреднал стадий на сърдечна недостатъчност. Митрална клапна реконструкция или протезиране при пациенти с функционална митрална инсуфициенция. Реконструкция на лява камера по метода на Дор при постинфаркна левокамерна аневризма.

  Хирургично лечение на предсърдното мъждене включващо радиофреквентна или криоаблация. Изолиране на ухото на ляво предсърдие с цел намаляване на емболичните инциденти свързани с предсърдното мъждене.

  Хирургично лечение на острият белодробен тромбемболизъм.

  Спешни състояния в кардиохирургията. Хирургично лечение при дисекация на аортата, миокардна реваскуларизация при остър миокарден инфаркт, хирургично лечение на механичните усложнения на миокардния инфаркт (руптура на междукамерната преграда, руптура на свободната стена на лява камера, руптура на папиларен мускул с развитие на остра митрална инсуфициенция). Осигуряване на механична циркулаторна подкрепа посредством ECMO (extracorporeal membrane oxygenation).

  Хирургично лечение при болести на перикарда.

  Участие в мултидисциплинарни екипи за решаване на комплексни медицински случаи в областта на кардиоторакалната и съдова хирургия.

  Под ръководството на световноизвестни хирурзи в Отделението по Кардиохирургия е разработена програма по минимално инвазивна хирургия на аортната и митралната клапи. Прилага се комплексно лечение на аортна патология съвместно с екипа на проф. Иво Петров. Рутинно се използват двете вътрегръдни артерии (артерия мамария и артерия редиалис) при пациенти за аортнокоронарен байпас с оглед по-добрата дългосрочна прогноза на артериалните графтове.

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2018 г. - до момента - Завежда отделението по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център.
  • 2007 г. - 2018 г. работи в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, под ръководството на доц. Д. Николов.
  • 2004 г. - 2007 г. работи като ординатор в клиниката по кардиохиругия в УМБАЛ "Света Екатерина".

  Д-р Асен Келчев владее отлично френски и английски език.

   

 • Образование

  Образование
  • Защитава научно-образователна степен „доктор“ на тема „Хирургично лечение на остър белодробен тромбемболизъм“ с научен ръководител проф. д-р Димитър Николов.
  • Завършва медицина с отличие в Медицинския Университет - София през 2004 г.
  • Има две специалности „Кардиохирургия” и „Съдова Хирургия”, както и магистърска степен по "Здравен мениджмънт".

   

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

   Хирургия на аортния корен: Edwards EMEAC Headquarters Nyon, Switzerland

  Техники за извършване на съдова анастомоза: Barcelona, Spain

  Техники за минимално инвазивна хирургия на митрална клапа: Hospital Louis Pradel, Lyon France

  Хирургично лечение на заболявания на митрална и трикуспидална клапи: Herz Centrum Munich, Germany

  Алтернативни методи на миокардна реваскуларизация: Essen, Germany

  Aortic Valve Repair Summit, Brussels, Belgium

  Хирургично лечение на заболявания на аортата, New York USA

  Минимално инвазивна кардиохирургия, Washington D.C. USA

  Хирургично лечение на предсърдното мъждене , Vienna Austria

  Edwarsd SAPIEN XT , TAVI Training Program: Edwards EMEAC Headquarters Nyon, Switzerland

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Българско дружество по кардиохирургия

  Българска асоциация по сърдечно-съдова и гръдна хирургия

  Cardiothoracic surgery network

 • Награди

  Награди

  Д-р Асен Келчев е двукратен носител на Първа награда на Капитал за Иновации и добри практики в здравния сектор.

  От 2015 г. е в  класацията “Best Doctors” от специалност Кардиохирургия и в класацията на "Лекарите , на които вярваме" на 24 часа.

Свързани блог статии

Свързани блог статии