Отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ вече е оборудвано с най-модерната апаратура за 3D лапароскопия и торакоскопия за прилагане на високотехнологична минимално инвазивна сърдечна хирургия. Триизмерната перспектива на дълбочината позволява на хирурзите да работята по-бързо, по-лесно и в същото време по-точно.

Вече от месец с новата апаратура в Сърдечно-съдов център се извършват реконструктивни операции на аортна, митрална и трикуспидална клапи, включително и затваряне на междупредсърдни дефекти. Обект на иновативните операции са и запушeните съдове, хранещи сърцето (байпас миниинвазивна хирургия). Тези минимално инвазивни процедури намаляват до минимум оперативната травма и скъсяват възстановителния период, като условието обаче е пациентът да е потърсил навреме медицинска помощ. В разработването на програмата за миниинвазивна кардиохирургия в Университетска болница Аджибадем Сити Клиник участват проктори от чужбина – едни от най-известните кардиохирурзи в Европа, поразително е как лесно се съгласяват да помогнат и гостуват при нас няколко пъти годишно. Целта ни като модерен кардиохирургичен център е да предложим на пациентите си всички съществуващи в съвременната кардиохирургична практика интервенции.

С модерната апаратура кардиохирурзите, водени от д-р Асен Келчев, успяха да премахнат доброкачествен тумор от сърцето на млада жена през разрез 4 см, а козметичният ефект от операцията е оптимален.

Техническото превъзходство на 3D изображението води до прецизна деликатна дисекция на фини и чувствителни структури, което преди това се е постигало само с отворени хирургични техники и лупи. Освен това безопасността на пациентите се увеличава допълнително чрез способността за прецизно контролиране на всички движения и действия.

3D хирургията има значителни предимства. Изображенията с висока разделителна способност Full HD правят дори най-малките тъканни структури видими и дават възможност за по-добро пространствено възприятие - важен аспект в обучението на младите хирурзи. Миниатюризацията на технологията на 3D камерата е революция в лапароскопската и торакалната хирургия. Два чипа на камерата са разположени в проксималния край на ендоскопа заедно със светловод от фибро влакна. 3D изображението се предава на голям хирургичен монитор. Хирургът използва 3D очила, за да визуализира триизмерно изображение с висока разделителна способност. Както при роботизираната система, изображението може да бъде увеличено многократно, за да илюстрира фини структури по различни начини.