Д-р Самуил Казаков

Кардиохирург

Д-р Самуил Казаков е част от отделението по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център от 2019 г.

От октомври 2018 г. до юни 2019 г. е началник на отделението по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Бургас. Работил е като ординатор в УМБАЛ "Света Екатерина" под ръководството на проф. Чирков и проф. Начев.
В периода 2007 г. - 2018 г. е част от екипа на отделението по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Минималноинвазивна сърдечна хирургия, аортна хирургия и хирургия на големи магистрални съдове. Клапносъхраняваща и клапнореконструктивна хирургия, реваскуларизация на миокарда с артериални графтове, хирургия на ритъмните нарушения на сърцето, TAVI и ендоваскуларно лечение на заболяванията на аортата.
 • Образование

  Образование

  Д-р Казаков завършва Медицински университет в София през 2003 г. придобива специалност по кардиохирургия през 2014 г.  

  От декември 2017 г. разработва докторска дисертация на тема ”Минималноинвазивна хирургия на митралната клапа с десностранна миниторакотомия".

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  Преминал е курсове за квалификация в областта на минималноинвазивната хирургия в Лайпциг, Германия, Лион, Франция, курсове за аортна хирургия в Хаяма, Япония. Както и курсове по хирургия на ритъмната патология в Прага, Чехия.