Д-р Келчев, кои симптоми издават проблеми със сърцето?

Болката на широка основа в сърдечната област е основен симптом при редица спешни състояния, като посещението при лекар възможно най-бързо може да спаси живот. Такива състояния са миокардният инфаркт и аортната дисекация, там времето за реакция е от ключово значение за прогнозата. Други симптоми, насочващи към сърдечно заболяване, са задух и лесна уморяемост при обичайни физически усилия, както и синкопът ( краткотрайна загуба на съзнание). Тези симптоми са характерни както за сърдечна недостатъчност, която може да се предизвика от исхемична болест на сърцето или заболявания на сърдечните клапи, така и за белодробни заболявания включително и COVID 19.

Казвате COVID 19 , лекувате ли такива пациенти?

Преди всичко в условията на COVID-19 нашият център остана „зелена“ болница т.е. при нас няма пациенти с COVID 19. На всички постъпващи пациенти се правят тестове за COVID 19, като това осигурява сигурна среда за пациентите и всички работещи в болницата.

 

Какви видове хирургично лечение се извършва в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдовия център на?

При нас се извършват всички видове сърдечно съдови интервенции, като започнем с класическата кардиохирургия, която обикновено прилагаме при пациенти с комплексно засягане на клапите и съдовете на сърцето, тук говорим за разрязване на цялата гръдна кост. При тези пациенти понякога се налага да сменим или реконструираме повече от една сърдечна клапа и да направим например няколко байпаса. Това са около 30% от пациентите ни, те са били проследявани в течение на години, а оперативното лечение е било отлагано  - основно поради страх от страна на пациента, и в крайна сметка те идват за операция не на една, а на 2-3 клапи. След няколкото месеца пауза в търсенето на специализирана медицинска помощ поради COVID-19 сега това е много изострен проблем. Масово идват много тежки пациенти в момента, които се нуждаят от комплексни операции и не са подходящи за минимално инвазивно лечение. Благодарение на добре подготвения хирургичен и реанимационен екип в нашия център резултатите при тези комплексни процедури е отличен. На другия полюс на кардиохирургията са минимално инвазивните процедури, при които се използва минимален хирургичен разрез, като това намалява хирургичната травма, кръвозагубата и възстановителният период от операцията. Това са високоспециализирани процедури изискващи специална апаратура, инструментариум и посветен екип. Програмата за минимално инвазивна хирургия в нашия център започна преди повече от година с въвеждане на смяна на аортна клапа с частично разрязване на гръдната кост, в последствие с участието на проф. Виктор Косташ и проф. Антониос Пицис въведохме смяната на аортна клапа през мини дясна торакотомия, като към момента повече от 90% от всички аортни клапи се сменят по миниинвазивен начин. Дори започнахме прилагането на миниинвазивни процедури за смяна освен на аортната клапа и на аортата. Преди месец за нуждите на отделението беше закупена апаратура за ендоскопска хирургия с 3D камера, това ни позволи да премахнем доброкачествен тумор от сърцето при млада жена с разрез 4 см, като козметичния ефект от операцията е оптимален. Благодарение на тази апаратура извършваме и реконструктивни операции на митралната и трикуспидалната клапи, както и затваряме междупредсърдни дефекти. Тези минимално инвазивни процедури намаляват до минимум оперативната травма и скъсяват възстановителния период, но условието е пациентът да е потърсил навреме медицинска помощ. В разработването на програмата за миниинвазивна кардиохирургия работим с проктори от чужбина – едни от най-известните кардиохирурзи в Европа, поразително е как лесно се съгласяват да помогнат и гостуват при нас няколко пъти годишно. Целта ни като модерен кардиохирургичен център е да предложим на пациентите си всички съществуващи в съвременната кардиохирургична практика интервенции.

Само за лечение на проблеми с клапите на сърцето ли е приложима техниката?

Тя може да бъде метод на избор и при коронарни байпаси. Това е целта, за която започваме да работим като надграждаща стъпка към извършваните вече клапни операции.

През какъв разрез се работи при ендоскопските кардиохирургични интервенции ?

Дължината на разреза при тези интервенции е под 6 см, като целта ни е да достигнем възможно най-малкия разрез, който е около 2,5 см точно толкова, че да може да премине през него клапната протеза. В тези микрокардиохирургични интервенции ни помага проф. Антониос Пицис от Болницата „Св. Лука” в Солун, като смея да твърдя, че той е един от 10-те най-добри хирурзи в света в тази област.

Коя е типичната възраст за проява на проблеми с клапите на сърцето?

Отделните заболявания се изявяват в различни възрасти, но превалират възрастните пациенти, установено е че 14% от хората над 75 години имат клапно заболяване на сърцето нуждаещо се от интервенция. При клапните заболявания на сърцето основна цел ни е да направим реконструкция на засегнатата клапа, така например при недобро затваряне на аортната клапа с проф. Руджеро Де Паулис извършваме пластика на аортна клапа с отлични резултати, за реконструкцията на митралната клапа вече може да се похвалим със 100 пациента за две години, като използваме различни хирургични техники с цел постигане на оптимален резултат.

Когато говорим за модерна минимално инвазивна хирургия всъщност говорим за персонализирана хирургия, съобразена с всички особености на пациента и неговото заболяване. Целта е минимална оперативна травма, бързо възстановяване и гарантиран лечебен резултат. Не можем да си позволим операция през минимален разрез, ако индивидуалният проблем на пациента изисква друга техника, защото това може да доведе до компромисен резултат и последваща необходимост от нови интервенции. Много пациенти настояват за мининвазивни операции и по естетически съображения. Обясняваме, че решаващата дума за вида и техниката на лечението има кардиохирургът и водеща са медицинската целесъобразност и очаквания резултат във всеки конкретен случай. Ние сме екип от млади и прогресивни лекари, запознати със съвременните тенденции в медицината и  целта, която сме си поставили, е да осигурим на пациентите в България модерната медицинска услуга, която те заслужават.