Кардиохирургия

Пластика на аортна клапа

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център е пионер в България по извършване на реконструктивни процедури на аортна клапа. Заедно с проф. Руджеро Де Паулис от „Европейската Болница” в Рим, Отделението по Кардиохирургия стартира програма по пластика на аортна клапа при пациенти с бикуспидна аортна клапа. Целта е да се осигури оптимално качество на живот при тези пациенти без нужда от антикоагулантна терапия за разреждане на кръвта.

Към момента в отделението са извършени 8 такива пластики с отлични резултати.