Кардиохирургия

Аортно-клапно протезиране

Заболяванията на аортната клапа и най-вече дегенеративната аортна стеноза са най-често срещаното клапно заболяване в нашето съвремие. Застаряването на населението, хипертонията, нарушенията в липидния метаболизъм и нарушенията в калциевата обмяна са част от причините за възникването му. В популацията над 75 години около 8% развиват високостепенна аортна стеноза, нуждаеща се от лечение. Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център предоставя на своите пациенти всички съвременни техники за смяна на аортна клапа, като специално внимание се обръща на минимално инвазивните техники, осигуряващи на нашите пациенти по-бързо възстановяване, минимална кръвозагуба и оптимален козметичен резултат. В отделението се използват два минимално инвазивни подхода за хирургия на аортна клапа. Горна частична стернотомия, при която се разрязва горната половина на гръдната кост ( разрез 6-8 см) и дясна миниторакотомия във 2ро дясно междуребрие ( разрез 4-6 см ) без да бъде разрязвана гръдната кост . Изборът на един от двата минимално инвазивни методи се базира на предоперативен скенер на цяло тяло, за да се установи разположението на аортата спрямо гръдната кост и качеството на периферните съдове с оглед избягване на съдово или неврологично усложнение. Изборът на подходящата оперативна техника изисква детайлен разговор с пациента, в който се разясняват индивидуалните ползи и рискове от дадената процедура. Основната цел е осигуряване на оптимален хирургичен резултат, при минимална оперативна травма и риск.

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-Съдов Център е пионер по минимално инвазивна имплантация на безшевни аортни клапни протези, намаляващи времето нужно за импалнтация и подходящи при пациенти над 75г, както и при такива с масивна калциноза на аортния корен.