Кардиохирургия

Аортно-клапно съхраняващи операции

Редица заболявания на съединителната тъкан, като синдром на Марфан, синдром на Лойс Диц, синдром на Елерс Данлос водят до разширение на корена на аортата ( началната част на аортата), при тези пациенти е необходима смяна на аортния корен със съдова протеза, както и смяна на аортната клапа с изкуствена такава. При група пациенти, при които е запазена структурата на собствената аортна клапа, същата може да бъде запазена, като съдовата протеза се зашива около нея. Тази операция се нарича операция на Дейвид и е златен стандарт при млади пациенти, осигуряващо им оптимално качество на живот без прием на антикоагуланти ( лекарства разреждащи кръвта ). Програмата за осъществяване на тези високоспециализирани оперативни интервенции е под ръководството на професор Де Паулис, като вече извършваме тази процедура самостоятелно.