Кардиохирургия

Минимално инвазивна и 3D ендоскопска хирургия

Минимално инвазивната хирургия е високоспециализирана медицинска дейност, при която кардиохирургчината процедура се извършва през минимален разрез с цел по-бързо възстановяване, намалена кръвозагуба, липса на ограничения в двигателния режим и не на последно място оптимален козметичен резултат. Не всеки пациент обаче е подходящ за минимално инвазивна процедура. Оперативни интервенции с голяма сложност,

включващи клапна процедура и аортокоронарен байпас или нужда от смяна или реконструкция на повече от една клапа, налагат конвенционална хирургия с разрязване на гръдната кост. Всеки пациент кандидат за минимално инвазивна хирургия преминава предоперативен СТ- на цяло тяло, за да се оценят специфични детайли свързани с операцията и да се намали риска от нежелани усложнения. Пациенти със заболявания на периферните съдове, бъбречно заболяване или понижена помпена функция на сърцето са неподходящи за минимално инвазивна процедура. Избирането на оптималната хирургична техника се извършва в разговор на опериращия хирург и пациента, като целта е извършване на оптимална хирургична процедура при минимален риск. Отделението разполага единствено в България с 3D ендоскопска апратура с помощта на която хирургичният разрез може да бъде намален до 4 см. Основните ползи от минимално инвазивната хирургия са:

· Запазване целостта на гръдната кост ( стернум )

· По-малък разрез и съответно белег от операцията

· По-малка следоперативна болка

· По-бързо възстановяване без ограничения в двигателния режим.