Кардиохирургия

Аорто-коронарен байпас с използване на повече от един артериален графт

Аорто-коронарният байпас е процедура, при която поради стеснение или запушване на артерия кръвоснабдяваща сърцето, същото се прескача с помощта на артерия или вена, взета от друго място, по този начин се осигурява алтернативно кръвообращение на сърцето. Подходящи за аорто-коронарен байпас са пациенти с многоклонова коронарна болест ( пациенти, при които има стеснения по всичките коронарни съдове), както и такива със захарен диабет и понижена помпена функция на сърцето. При тези пациенти има литературни данни за превъзходството на бай-пас хирургията сравнена с поставянето на стентове. Прогнозата при пациентите след бай-пас хирургия се определя от оптималната медикаментозна терапия за корекция на хипертония, нарушения в липидния статус и контрола на диабета. За да подобрим прогнозата при нашите пациенти, ние в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център рутинно използваме повече от един артериален графт при нашите пациенти. В зависимост от кръвната захар и теглото на пациента преценяваме дали да използваме двете артерии мамарии, и дали една артерия мамария и артерия радиалис ( артерия която кръвоснабдява китката на ръката ). При някои пациенти е възможна и пълна артериална реваскуларизация, като не се използват венозни графтове. Използването на повече от един артериален графт е приложено при повече от 100 пациента в последните две години, като това ни прави лидер в България по този показател. Центърът ни е включен в международното проучване ROMA за ползата от използването на две артерии мамария сравнено с една артерия мамария и венозни графтове. Целта ни е предостявяне на пациентите ни на съвременна медицинска услуга съобразена със световните стандарти.