Кардиохирургия

Минимално инвазивен аорто-коронарен байпас

При някои пациенти е необходимо извършването само на един байпас към артерия по предната повърхност на сърцето. Наличието на специалната ендоскопска 3D апаратура и инструментариум дава възможност на кардиохирурзите за извършване на тази процедура с минимален разрез, без да е необходимо разрязването на гръдната кост. Интервенцията се осъществява без да се спира сърцето през оперативен разрез около 8 см в пето ляво междуребрие.