Кардиохирургия

Радиофреквентна аблация и криоаблация при предсърдно мъждене

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център разполага с апаратура за хирургично лечение на предсърдно мъждене. Предсърдното мъждене е най-честата аритмия като засяга над 25% от популацията над 75-годишна възраст. Редица фактори в комбинация или поотделно предизвикват тази аритмия, като най-честите са клапни заболявания на сърцето, левокамерна хипертрофия поради неконтролирана хипертония, затлъстяване и сънна апнея.

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център разполага както с апаратура за радиофреквентна аблация, така и такава за криоаблация, това дава възможност за комплексен подход и избор на най-щадяща и нискорискова техника. Отделението по кардиохириргия работа в тясна колаборация с Отделение по електрофизиология и кардиостимулация, като прилага хибридното лечение при някои пациенти. Използването на специално устройство наречено Atriclip дава възможност за изолиране на ухото на ляво предсърдие при пациенти с предсърдно мъждене и по този начи се намалява риска от последваща тромбоза и емболия.  Последното устройство е използвано до момента при над 50 пациента с отличен резултат.