Селектирани по таг Кардиохирургия

Технологии и апаратура

Минимално инвазивна кардиохирургия

  • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Отделението по кадиохирургия е единствено в България, което разполага с 3D ендоскопска апаратура за извършване на високоспециализирани операции с минимален разрез от 2 до 6 см и запазване целостта на гръдната кост.