Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия

Отделението работи на непрекъснат 24-часов режим, при пълно спазване на конфиденциалност, възможност за индивидуално обслужване на пациента, спазвайки правилата за добра медицинска практика съгласно Международните стнандарти.

В отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия се извършва пълния обем дейности както в профилактиката, така и в лечението на доброкачествени и злокачествени заболявания на женската полова система.

Отделението е едно от малкото в страната, които извърват оперативни интервенции в областта на тазовата хирургия с голяма сложност. Тазовата хирургия е приложима при пациентки с гинекологични хирургични и урологични тумори в таза. Оперативните техники са комбинирани.