Хемодиализа

Отделението работи на трисменен режим

За удобство на желаещите пациенти е разкрита и III-та вечерна смяна от 18.30 часа

Отделението разполага с 29 диализни апарати последен модел на японската фирма Nipro. Всички апарати са с VCS модул за прецизен контрол на ултрафилтрацията. Тази система позволява корекция на телесното тегло според клиничното състояние на всеки отделен пациент. Пет от апаратите са напълно индивидуаризирани, което дава възможност за диализно лечение на болни със специфични нужди и заболявания

Пречистването на водата се осъществява с модерна дублирана апаратура за обратна осмоза. Централна смесителна система подава готов диализат до всеки диализен пост. Технологичните процедури се извършват в отделно помещение, като по този начин се гарантира пълна тишина и комфорт на пациентите в диализната зала.

Всеки диализен пост е оборудван с напълно автоматизирано легло, цветен телевизионен монитор и кабелна телевизия. На разположение са една по-малка зала и три индивидуални помещения за провеждане на хемодиализа при пациенти, изискващи специални грижи. Диализните зали са с пълно Wi-Fi покритие, което позволява свободен достъп до Интернет по време на диализа. За пациентите полагат грижи високо квалифицирани лекари, медицински сестри и инженери, специализирали в Япония.

Отделението разполага с апарат за плазмен обмен Haemonetics, който позволява извършването на терапевтична плазмафереза

Към отделението функционира нефрологичен кабинет за лечение и наблюдение на болни с напреднала ХБН /хронична бъбречна недостатъчност/, както и такива на хемодиализа и перитонеална диализа.

В кабинета се преглеждат пациенти както по линия на НЗОК, така и на свободен прием.

В рамките на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда диализата работи в тясно взаимодействие със съвременно нефрологично отделение, високотехнологична урология, съдови хирурзи с голям професионален опит. Така се затваря цялостният цикъл на терапия, като болницата се превръща в модерен клиничен център за всеобхватно лечение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и придружаващи заболявания.