Клиниката по ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е първото по рода си самостоятелно звено в това направление у нас. Основана през месец декември 2017 г. и се ръководи от проф. Милена Станева. 

Клиниката по ангиология е специализирана за профилактика, диагностика и нехирургично лечение на съдовите заболявания.

Методите на лечение са съвременни, ефективни, в съответствие с принципите на европейската медицина базирана на доказателства, за която потребностите на пациента са над всичко.

Възможности  за преглед на пациенти:

 1. Преглед  по здравна каса (с необходимо направление № 3, с код 73 Ангиология, издадено от Вашия  личен лекар)
 2. Преглед,  използвайки допълнително здравно осигуряване в един от частните фондове, с които болницата има договор
 3. Платен преглед
 4. Периодични безплатни кампании с безплатни прегледи (без необходимост от направления)

 Клиниката е оборудвана с най-новото прецизно оборудване и предлага следните услуги:

 • Диагностициране на мозъчни артерии и вени, на заболявания на вените и артериите на долни и горни крайници, ренални и мезентериални артерии и вени
 • Създаване на диспансер за съдови пациенти за оптимизиране на тяхното лечение и вторична профилактика
 • Диагностика, профилактика и комплексно лечение на първичен и вторичен лимфедем
 • База за обучение за специалността ангиология и ултразвукова съдова диагностика
 • Курсове и индивидуални обучения за съдови заболявания и ултразвукова съдова диагностика
 • Курс за диагностика и поведение при тромбофилия
 • Индивидуален подход и оптимизиране на антикоагулантната терапия

 Стандарти за подбор на специалисти                 

В Клиниката по ангиология работят висококвалифицирани медицински специалисти, които постоянно повишават квалификацията си. Основател и завеждащ Клиниката по ангиология е професор д-р Милена Станева, с три специалности - ангиология, кардиология и вътрешни болести, с многобройни участия в  медицински конгреси, семинари в България и в чужбина, автор на множество публикации в български и чуждестранни издания, член на редица специализирани в областта на медицината организации, с дългогодишен професионален опит в най-престижните болници в град София.

Мултидисциплинарен подход               

Като добра практика в дейността си прилагаме мултидисциплинарен подход за качествена профилактика, диагностика и лечение на пациентите. Ангиологията като клинична специалност тясно колаборира с  други специалности. Работим съвместно с лекари съдови хирурзи, кардиолози, гастроентеролози, нефролози, образна диагностика и други за оптимизиране  на процеса на диагностика и лечение, тъй като навсякъде в човешкия организъм има кръвоносни съдове, а голяма част от пациентите са със съпътстващи  заболявания от различни области на медицината.