10 лекари с различна специалност от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда взеха активно участие в Третия национален конгрес по ангиология

Трети национален конгрес по ангиология с международно участие се проведе на 5-6 април 2024 г. в столицата. Конгресът привлече вниманието на специалисти от различни медицински направления и бе високо оценен. Участие по теми в областта на ангиологията, кардиология, съдова хирургия, онкология, неврология, неврохирургия, клинична лаборатория, образна диагностика, спешна медицина взеха лекари от страната и чужбина. Сред основните организатори на събитието бе проф. Милена Станева, началник на Клиника по ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, член на УС на Българско дружество по ангиология и главен координатор на Експертния съвет по ангиология към МЗ.

Представените и обсъдени теми по време на конгреса бяха разделени в три сесии:

  • Флебология
  • Мултифокална атеросклероза
  • Каротидна стеноза
  • Ендовасуларна терапия на съдови заболявания

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда беше достойно представена от над 10 специалиста в областта на ангиологията, съдовата хирургия, неврохирургията, медицинската онкология, клинична лаборатория и спешната медицинска помощ.

Проф. Милена Станева представи една от фокус лекциите по време на събитието, а именно „Тромбофилия – мит и реалност“. Тя бе наградена с плакет и грамота за „Принос към развитието на ангиологията“ 2024 г. Признанието идва след дълги години, в които проф. Станева неуморно полага усилия за развитието на специалността, както и на лекарите и бъдещите специалисти в областта. В основата на наградата бяха и огромните усилия, които тя положи за организирането на Третия национален конгрес по ангиология.

Д-р Цветомир Цветанов представи актуализираните препоръки на ESMO (European Society for Medical Oncology) относно венозен тромбоемболизъм при пациенти с онкологични заболявания. Той обясни, че медицинската онкология е много бързо развиваща се сфера на медицината, в която се внедряват нови и нови лечения на злокачествени заболявания. Благодарение на това животът на пациентите с рак се удължава, но заедно с него нараства и рискът от развитие на усложнения. Той сподели и че честотата на една венозна тромбоемболия е голяма в първите няколко месеца от поставянето на диагнозата рак в  напредналите стадии на онкологичните заболявания. В представянето беше засегната и темата за изява на БТЕ (белодробен тромбоемболизъм), рискът за фатален изход при пациенти с тази диагноза и онкологично заболяване.

Оценката и управлението на сърдечносъдовия риск при жени бе представена от д-р Поля Антова. Тя представи данни от проведено проучване в Клиника по ангиология в АСК УМБАЛ Токуда, на базата на което тя изготви и защити дисертационен труд на тема - „Периферна артериална болест на долни крайници при жени - рисков профил, клинична картина, изход от заболяването“ с научен ръководител проф. Милена Станева. От проучването става ясно, че жените с периферна артериална болест на крайниците по-често се диагностицират в напреднал стадий на заболяването. Сред една от причините е фактът, че често дамите не са насочвани към съдов специалист – ангиолог или съдов хирург.

Д-р Боряна Минкова взе участие в две от сесиите. Първата представена тема за неатеросклеротична екстракраниална каротидна патология, предизвика голям интерес и дискусия, защото тази патология причинява стенози на мозъчните артерии в около 5% от пациентите и често остава не се разпозната. Втората презентация бе на тема „Синдром на Лериш и еректилна дисфункция“- един социално значим проблем.

Д-р Николай Вълчев презентира сравнение между класически и аспирационенн метод при извършване на механохимична аблация при лечение на варикозни вени – ранни резултати, темата в голяма част и от клиничните интереси на специалиста. По време на конгреса бе представен клиничен случай съвместно с лекари от МБАЛ „ Иван Скендеров „ гр. Гоце Делчев получи второ място в постерната сесия.

Д-р Мария-Наам Синно, специалилзант по ангиология сподели опита си и този на колеги с презентация на тема "Съвети и трикове при ехографската диагностика на дълбока венозна тромбоза."

Д-р Веселина Колева пък представи „Ролята на циркулиращите биомаркери при пациенти с периферна артериална болест- възможности и начин на употреба“. Тя обясни каква е ролята на високочувствителния тропонин при скрининга за сърдечносъдови заболявания и каква е функцията за изследвания на мъже и жени над 30 г.

За съдовата токсичност при приложения на противотуморна лекарствена терапия говори д-р Таня Златанова. Тя обясни, че съдовите увреждания от противотуморно лечение биват преки и непреки. Както и че продължителното лечение води до повишен рис от сърдечносъдова токсичност и предвид напредването на терапиите в медицинската онкология, рискът от токсичност става все по-голям. Тя обясни и че в АСК УМБАЛ Токуда специалистите в Клиника по медицинска онкология работят пряко със специалистите по ангиология. По този начин съдовите специалисти съдействат на колегите си непрекъснато за разпознаването на различните увреждания на съдовата стена, включително тромботични инциденти и тяхното менажиране.

Доц. Владимир Наков представи темата за високодебитен екстра-интракарниален байпас. Той сподели иновативните идеи и опит на екипа, включващ неврохирурзи, ангиолози, съдови хирурзи, чрез една изключително интерсна презентация, показваща алтернативно лечение при пациенти с тромбоза на вътрешна сънна артерия неподлежащи на класическите отворени и миниинвзивни методи. 

Д-р Първолета Кръстева бе наградена с първото място в постерната сесия на конгреса, на която представи „Алгоритъм за поведение в Спешно отделение на многопрофилна болница, при пациенти с периферни съдови заболявания“.