Доц. д-р Владимир Наков, дм

Началник Клиника по неврохирургия
Доц. д-р Наков завършва медицина през 1992 г. в Медицинска академия - София. Специализира "Неврохирургия" към Катедрата по Неврохирургия на МА-София под ръководството на проф. д-р М. Маринов, дмн. Придобива специалност Неврохирургия през 2000 г. След завършването си през 1992 г. работи по разпределение като участъков лекар в Костенец. От 1993 до 2010 г. работи като лекар ординатор в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ "Св. Анна". От 2010 до 2012 г. е старши ординаор в същата клиника. През 2012 г. е назначен за началник на отделение към Клиника по Неврохирургия във Военномедицинска академия. От 2016 г. е част от екипа на Клиниката по Неврохирургия на Токуда Болница София. Доц. д-р Наков е преминал редица специализирани обучения в областта на Неврохирургията в България и чужбина. През 2008 г. завършва курсове по третиране на дегенеративна дискова болест и третиране на гръбначни травми (AO Spine), а през 2011 г. преминава курс по третиране на гръбначни фрактури чрез миниинвазивни техники - EACCME в Лондон, Великобритания и курс по съдова микрохирургия в Лаборатория по микрохирурия, Университетска болница, Цюрих, Швейцария. През 2015 г. преминава курс по микрохирургия на черепната основа в Медицински университет, Копенхаген, Дания. През 2015 г. доц. Наков придобива научна и образователна степен "Доктор" по научна специалност "Неврохирургия" с дисертация на тема: "Резултати от ранното оперативно лечение на руптурирали мозъчни аневризми" под ръководството на проф. д-р Т. Ефтимов, дм. Професионалните интереси на доц. Наков са насочени в областта на съдовата неврохирургия, невроонкологията, лечението на тригеминална невралгия и лечението на дискова болест. Доц. Наков е член на Българското дружество по Неврохирургия и Congress of Neurological Surgeons (CNS). За контакти: служебен телефон 0888 437 404