Д-р Асен Цеков, дм

Неврохирург
Роден през 1985 год. в София. Завършва испанска езикова гимназия в София през 2004 год. През 2011 год. се дипломира, като магистър по медицина, а през 2014 год. като магистър по здравен мениджмънт в Медицински университет, София. Притежава специалност „Икономика на здравеопазването“. Защитава специалност по неврохирургия през 2018 год.. На следващата година защитава успешно дисертационен труд в областта на вродените спинални деформации при деца на тема „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ТЕТЕРЕД КОРД СИНДРОМ“ и придобива научната титла доктор на медицинските науки. Д-р А. Цеков д.м. има завършени курсове по Медицинска психология, Модерна фармакотерапия, както и десетки други в областта на миниинвазивната неврохирургия. Провел е редица специализации и участия в курсове на различни неврохирургични теми (микроневрохирургия, заболявания и лечение на спинални заболявания, травми, хидроцефалия и др.) в Германия, Австрия, Швейцария, Финландия, Кипър, Гърция и други. Тясно специализиран в областта на спиналната хирургия, както и на детската неврохирургия. Има над 70 участия на български и международни научни конгреси, проучвания и конференции, където е представил разработки касаещи диагностиката и лечението на гръбначни, мозъчни, туморни, вродени и травматични заболявания, много от който отличени с награди, както и десетки публикации в световни и български специализирани медицински издания. Д-р Асен Цеков д.м. владее испански и английски езици. Член е на Българското Дружество по Неврохирургия и на Българския лекарски съюз, както и на Българската спинална асоциация. 2018 година е носител на наградата Млад лекар на годината на Българската лекарска колегия. 2018 година е носител на наградата Млад лекар на годината на Болница Токуда. От 2019 година заема длъжността главен асистент в „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“.
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Д-р Асен Цеков: За мен медицината не е професия, а начин на живот