Консултации и неврохирургично лечение на заболявания на централната нервна система, гръбначния стълб и периферните нерви. 

Клиниката разполага с: 

 • Невронавигация, както за мозъчна така и за гръбначна хирургия

Тук се извършва съвременно хирургично лечение:

 • Операции с невроендоскоп 
 • Съвременни мининвазивни микрохирургични операции 
 • Минимално инвазивени перкутанни вертебропластики
 • Пълен обем стабилизационни и реконструктивни операции на гръбначният стълб 
 • Грижи за тежкоболни с невроонкологични и травматични заболявания
 • Висококачествени импланти за шийни прешлени  

  Клиниката разполага един амбулаторен кабинет, който работи в тясна връзка с отделенията по "Неврология" и "Образна диагностика", като в нея се извършват и широка гама от специфични за децата образни изследвания.

  Консултират се пациенти по НЗОК и на свободен прием във всички области на неврохирургията. 

 

Изнесени регионални консултации

Екипът на Клиниката по неврохирургия извършват регулярни консултации в страната. 

 • Враца, Монтана и Мездра -
  Проф. Христо Цеков, дм +359884 933 019 и д-р Асен Цеков - +359885933319
 • Гоце Делчев - д-р Тома Спириев 
 • За контакти: +359884993666