Консултации и неврохирургично лечение на заболявания на централната нервна система, гръбначния стълб и периферните нерви. 


Клиниката разполага с: 

- Невронавигация, както за мозъчна така и за гръбначна хирургия

Тук се извършва съвременно хирургично лечение:

- Операции с невроендоскоп 

- Съвременни мининвазивни микрохирургични операции 

Минимално инвазивни перкутанни вертебропластики 

- Пълен обем стабилизационни и реконструктивни операции на гръбначният стълб 

- Грижи за тежкоболни с невроонкологични и травматични заболявания

- Висококачествени импланти за шийни прешлени  

Клиниката разполага един амбулаторен кабинет, който работи в тясна връзка с отделенията по "Образна диагностика" и "Неврология". 

Консултират се пациенти по НЗОК и на свободен прием във всички области на неврохирургията. 

 

Изнесени регионални консултации

Екипът на Клиниката по неврохирургия извършват регулярни консултации в цялата страна. 

  • Враца, Монтана и Мездра -
    Проф. Христо Цеков, дм +359884 933 019 и д-р Асен Цеков - +359885933319
  • Гоце Делчев - д-р Тома Спириев 
  • За контакти: +359884993666
  • Плевен, Червен бряг, Левски - д-р Валентин Пелинков
  • За контакти: +359 88 4 933 146
  • Стара Загора - д-р Янкабаков