Неврохирургия

Невронавигирана хирургия

Оборудване на операционните зали

В съответствие с изискванията на Световната федерация на неврохирурзите за добра клинична практика, операционните зали на Клиниката по неврохиругия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда са оборудвани с техника, позволяваща осъществяване на всякакви видове неврохирургични интервенции с най-високо качество. 

Интраоперативна ултразвуково базирана невронавигационна система с възможност за 3D реконстукция в реално време

Клиниката по неврохирургия разполага с уникална за България и региона интраоперативна невронавигационна система. Тя позволва ултразвуково-навигирани оперативни интервенции с първия в страната интраоперативен Power-colour Doppler трансдюсер.

Какво представлява Невронавигираната мозъчна хирургия?

Невронавиганиционната система, използвана в Клиниката по неврохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда  дава възможност за планиране на хирургичната интервенция, използвайки данните от предварително изготвените компютърно-томографско изследване (КТ) или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

Непосредствено преди операцията, тези данни се „зареждат” в невронавигационната система и позволяват много точната интраоперативна ориентация. Системата „насочва” хирурга къде точно е огнищният процес, който трябва да се атакува, както преди започване на самата интервенция, така и по време на самата операция. С нейна помощ се определят границите на краниотомията, границите на патологичното огнище, степента на резекцията, степента на васкуларизация и т.н., което позволява осъществяването на така наречените „минимално инвазивни интервенции”. Използвайки тази техника, резултатите са неминуемо по-добри от „класическата неврохиругия” и подобрява резултатите на хирургичната интервенция.


Фиг.1 Снимка от интраоперативната Невронавигационната система, показваща посоката и локализацията на лезията. Съчетанието й с ултразвукова картина, много улеснява хирурга при избора на най-безопасния достъп до образувания, намиращи се в дълбочина.

Фиг.2 ЯМР базирана невронавигация съчетана с интраоперативен ултразвук