Aa
Неврохирургия

Невронавигирана хирургия

Оборудване на опеационните зали

В съответствие с изискванията на световната федерация на неврохирурзите за добра клинична практика операционните зали на Клиниката по неврохиругия на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда са оборудвани с техника, позволяваща осъществяване на всякакви видове неврохирургични интервенции с най-високо качество. 

Интраоперативна Ултразвуково базирана невронавигационна система с възможност за 3D реконстукция в реално време

Клиниката по неврохирургия разполага с уникална за България и региона интраоперативна невронавигационна система (произведена през февруари 2009 година). Тя позволва ултразвуково-навигирани оперативни интервенции с първия в страната интраоперативен Power-colour Doppler трансдюсер.

Какво представлява Невронавигираната мозъчна хирургия?

Невронавиганиционната система, използвана в Клиниката по неврохирургия на Болница Токуда  дава възможност за планиране на хирургичната интервенция, използвайки данните от предварително изготвените

Компютърно-Томографско изследване (КТ) или Ядрено-Магнитен Резонанс (ЯМР), Непосредствено преди операцията тези данни се „зареждат” в невронавигационната система, и позволяват както много точната инраоперативна ориентация. Системата „насочва” хирурга къде точно е огнищния процес, който трябва да се атакува, както преди започване на самата интервенция, така и по време на самата операция. С нейна помощ се определят границите на на краниотомията, границите на патологичното огнище, степента на резекцията, степен на васкуларизация и т.н., което позволява осъществяването на така наречените „минимално инвазивни интервенции”. Използвайки тази техника резултатите са неминуемо по-добри от „класическата неврохиругия” и подобрява резултатите на хирургичната интервенция.

Какви са предимствата на Ултразвуково-базираната Невронавигационна система

По време на оперативната интервенция невронавигационната система може да се използва за създаване на висококачествени 3D ултразвукови изображения, които съчетани с данните от предоперативните KT и ЯМР увеличават надежността на неврохирургичната операция, намаляват травмата на околните зрави тъкани. Чрез ултразвуковата  техника могат да се различат отделните патологични образувания разположени в дълбочина от нормалната мозъчна тъкан в реално време. Това може да се използва по всяко време на хирургичната интервенция и отнема по-малко от 30 секунди за изработването на ултразвукови изображения и нов 3D модел, което много улеснява, степента на достъпът до патологичния процес и увеличава степента на резекцията. Тази характеристика позволява детайлен контрол над прогреса на хирургията. Едно от основните приложения на ултразвуковата невронавигационна система е резекционния контрол при злокачесвени мозъчни тумори.

Клинични проучвания  показват, че интраоперативната ултразвукова визуализация на мозъчните тумори е съпоставима с тази на ЯМР-интраоперативното изследване.

Ефективността на система е тествана в множество водещи световни центрове и е доказала своето приложение при широка гама от заболявания на централната нервна система - мозъчни тумори, съдови малформации, мозъчни хематоми, артерио-венозни малфорамции (АВМ), мозъчни абсцеси и множество други лезии.

 

Фиг.1 Снимка от интраоперативната Невронавигационната система, показваща посоката и локализацията на лезията. Съчетанието й с ултразвукова картина, много улеснява хирурга при избора на най-безопасния достъп до образувания, намиращи се в дълбочина.

Фиг.2 ЯМР базирана невронавигация съчетана с интраоперативен ултразвук