Специализирана лаборатория по 3D технологии бе открита в Клиниката по неврохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Лабораторията е създадена чрез съфинансиране от фонда за научни изследвания към Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) и лечебното заведение. В лабораторията лекарите ще могат да извършват 3D принтиране и да създават 3D модели, интегрирани в системи за добавена и виртуална реалност.

Основната дейност ще бъде концентрирана в предоперативно планиране на комплексни случаи в неврохирургията и гръбначната хирургия, 3D принтиране на модели за обучение на специализанти, както и изработване на модели за краниопластика при комплексни дефекти на черепа. Лабораторията ще се използва и от Клиниката по образна диагностика, Клиниката по ортопедия и травматология, Клиниката по съдова хирургия, както и от Клиниката по ангиология с цел предоперативно планиране при комплексни случаи, когато е необходима добра пространствена представа за конкретната анатомия на пациента.

3D моделите са част от проект за триизмерен атлас по невроанатомия и неврохирургия, който е средство за обучение на специализанти. Той бе създаден съвместно с катедрата по Анатомия към Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски”, както и в партньорство с неврохирургични клиники в Германия, Дания и Италия. Проектът е общодостъпен и в него се поддържа голяма база данни на фотореалистични 3D модели на анатомични дисекции и 3D генерирани модели

Координатор на лабораторията е д-р Тома Спириев, д.м. FEBNS, от Клиниката по неврохирургия.

По–долу са представени някои примери от ежедневната работа на лабораторията:

Краниопластика на черепа с помощта на 3D принтиране:

3D модел

Фигура 1: Изработване на титаниева краниопластика по предварително 3D принтиран модел

3D модел 2

Предоперативно планиране:

3D модел на комплексна С1-С2 сублуксация и фрактура на С2 денс

Фигура 2: Модел за предоперативно планиране за комплексна С1-С2 стабилизация

Предоперативно планиране при L5-S1  стеноза на гръбначен форамен

Фигура 3: А) предоперативен и постоперативен Б) 3D принтиран модел.

3D модел на комплексна сколиоза (случай на клиниката по ортопедия)

Фигура 4 – процес на 3D принтиране

В лабораторията се използват също и съвременни технологии за добавена и виртуална реалност за обучение специализанти.

3D модел на анатомията на мозъчното кръвообращение създаден на базата на рутинни образни изследвания

3D модел на мозъчна аневризма на средна мозъчна артерия

3D модел на мозъчна артериовенозна малформация

3D симулация на краниотомия при артериовенозна малформация на главния мозък

Рядък случай на Базиларна инвагинация