Неврохирургия

Минимално инвазивна неврохирургия

Вертебропластика. Лечение на патологични фрактури на гръбначните прешлени. Минимално инвазивна хирургия

Това е една нова технология, предназначена за лечението на едни сериозни и много разпространени проблеми, която придоби пополярност през последните години поради нейният отличен клиничен ефект и много нисък процент усложнения.

Вертебропластиката и кифопластика са минимално инвазивни перкутанни процедури, при които бързо полимеризиращ агент се инжектира в прешленното тяло с цел да се стабилизира засегнатото гръбначно ниво и да се намали степента на болката. Този вид лечение се прилага при болезнени остеопоротични компресионни фрактури, лечение на силна болка причинена от инфилтриране на прешлените на гръбначния стълб от тумори, прешлени с нарушена структура.

В България тази методика е популярна под името „безкръвна операция”, който сам по себе си е грешен, защото никоя операция не е безкръвна. Точният термин, който се употребява в световната литература, е „минимално инвазивна интервенция”.

Предимствата на интервенцията са:

 => провежда най-често с местна упойка и под рентгенов контрол

 => свързана е с минимум нарушаване на нормалните тъканни стуктури чрез вкарване на специална игла през кожата до  вътрешността на прешленното тяло и изпълването му с вече споменатия бързо полимеризиращ агент

ВАЖНО! Полимеризиращите агенти, могат да бъдат използвани и при някои случаи на травматични увреди на прешлените, като част от комплексното лечение на травмата, както и при пластично възстановяване на черепни дефекти.

Преди въвеждането на  вертебропластиката лечението на компресионните фрактури е извършвано чрез почивка на легло и контрол на болката посредством обезболяващи лекарства (наркотични и ненаркотични). Като цяло това лечение е ефективно и повечето хора чусвстват облекчение от болката, но за да има ефект то отнема от 3 до 6 седмици. До тогава пациентът чувства постоянна болка в гърба с различен интензитет (от умерена до много силна). От друга страна, не е за пренебрегване и съществуващият риск за постепенна деформация на гръбнака.

При тези пациенти, при които компресионните фрактури зарастнат с времето, възстановителният период е доста дълъг, отнемащ поне няколко седмици. Дългото време за почивка на легло, необходимо за зарастване на една такава фрактура, е свързано и с друг тип потенциални усложнения – тромбоза на дълбоките вени на долните крайници, белодробен тромбемболизъм, пневмония. Освен това дълговременната имобилизация предразполага към отслабване на костната структура на други прешлени и кости, което от своя страна може да доведе до нови фрактури.

Показания за извършване на вертебропластика 

Основната индикация за извършване на вертебропластика и кифопластика е болезнена, незаздравяла копресионна фрактура. Тези фрактури могат да са в резултат на остеопороза, неоплазми на кръвта (левкемия, мултиплен миелом), метастази от ракови заболявания на други органи. Хора, при които няма фрактура, но има силна болка, причинена от метастаза в тялото на прешлена или от хемангиом в тялото на прешлена, са също кандидати за процедурата. Други индикации са при пациенти с хронично незаздравели травматични прешленни фрактури (остеонекроза). Вертебропластиката може да се прилага за стабилизация на „отслабени” прешлени преди запланувана спинална хирургия.

Ползи от Ветербропластика

По световни литературни данни, както и от опита на Отделенито по Неврохирургия към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, е за сериозно намаляване до изчезване на болковия синдром при пациентите с остеопротични фрактури. Процентът на усложненията е изключително нисък, което показва безопасността на процедурата. Освен това силно се редуцират дните, които пациентът пролежава в болницата (най-често 3 дни), възстановителният период също е много кратък. Опитът ни показва, че значително се редуцира и количеството на болкоуспокояващи медикаменти, които пациентът приема, което от своя страна силно намалява и техните потенциални странични действия.

Важно е да се отбележи, че както при онкологичните, така и при остеопоротичните фрактури на прешлените перкутанната вертебропластика не е панацея, тя е “щадящ” миниинвазивен метод и е част от комплексното лечение, което се провежда съвместно и с медикаментозно със или без лъчелечение (при онкологичните заболявания). За да има успеваемост на метода, трябва да се лекува и основното заболяване. Ето защо перкутанната вертебропластика е само една част от комплексното лечение на посочените по-горе заболявания 

Рентгенова снимка (странично положение) направена по време на вертебропластика. Вижда се въведената в прешленото тяло игла и последващото му изпълване със специален полимер с цел стабилизиране на нивото. След интервенцията се отчете силно редуциране на билковия синдром при този пациент.

Рентгенова снимка фас по време на вертебропластика преди и след въвеждането на бързо втърдяващият се полимер.