3D атлас по неврохирургия и невроанатомия беше създаден за по-малко от една година. Това е съвместен проект, който е пример за много добро сътрудничество между болници и университети, както в България, така и в чужбина. Проектът стартира като партньорство на Клиника по неврохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда - д-р Тома Спириев и доц. д-р Владимир Наков, на Клиника по Образна диагностика в лечебното заведение с ръководител проф. д-р Галина Кирова, както и на Катедра по „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“ в Медицински Факултет на Софийски Университет с база УМБАЛ Лозенец с участници доц. Иван Масларски, проф. Николай Димитров, д-р Атанас Митев и д-р Виктор Стойков.

Впоследствие в проекта се включиха и Европейски университети, в които бяха направени специализирани анатомични дисекции и генерирани фотореалистични анатомични модели:

  • Клиника по Неврохирургия и Катедра по Анатомия, Университетска болница Дюселдорф, Университет Хайнрих Хайне, Германия
  • Клиника по Неврохирургия и Катедра по Анатомия, Университет Копенхаген, Дания
  • Лаборатория по невроанатомия Ибрис, Салерно, Италия

Целта на инициативата е създаването на Интернет базиран атлас по неврохирургия и невроанатомия със собствен сайт, достъпен както от компютър, така и от мобилен телефон. Той включва фотореалистични анатомични, триизмерни изображения по невроанатомия. Освен това атласът съдържа в себе си 3D реконструкции на хирургични достъпи, базирани на образни изследвания, които да служат за средство за обучение на студенти по анатомия, както и за обучение на специализанти и специалисти по неврохирургия, ортопедия и други специалности.

Всеки от моделите може да се наблюдава с добавена реалност – директно през телефон с двете операционни системи - iOS и Android.  Друга особеност е, че 3D моделите могат да се разглеждат и в условията на виртуална реалност с помощта на специализирано устройство. Повечето от тези 3D модели са базирани на реални анатомични дисекции и не са компютърно генерирани модели.

Достъпът до 3D атласа е безплатен. Основната му предназначение е да се използва като средство за обучение в условията на ограничен достъп до специализирани анатомични лаборатории, какъвто е случаят в България.  

Проектът е финансиран от Фонда за Научни Изследвания към Европейската Асоциация по Неврохирургия, като бе избран от общо 90 кандидатури. Той бе удостоен с награда на Конференцията на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества, която беше връчена на д-р Тома Спириев като представител на целия екип.

Атласът ще се развива и ще се въвежда като средство на обучение на специализанти и студенти по анатомия, като в бъдеще се планират допълнителни анатомични изследвания, които ще се реализират в чужбина.