Неврохирургия

Гръбначни операции

В Клиниката по неврохирургия се извършват в пълен обем невроротопедични операции на гръбначния стълб с последваща ранна рехабилитация и кинезитерапия.

В клиниката е развита съвременната концепция за Невроортопедия, която съчетава класическите микрохирургични оперативни техники със съвременните ортопедични импланти за гръбначен стълб. Идеята е освен пълна хирургическа декомпресия на нервната тъкан да се постигне и максимална стабилност, без да се губи нормалната подвижност на гръбначния стълб.

Операции се извършват на всички нива на гръбначния стълб:

  • Краниоспинален сегмент
  • Цервикален сегмент
  • Торакален сегмент
  • Лумбален сегмент

 

За травматични и дегенеративни дискови заболявания се използва най-модерна система за дисково протезиране. Изкуственият диск запазва нормалните анатомични съотношения в увредената част на гръбнака и същевременно съхранява в пълен обем неговата подвижност за разлика от класическите „кейджове”, при които гръбначният стълб се обездвижва.

При фрактури в лумбалния и торакалния отдел на гръбначния стълб се прилагат перкутанни /безкръвни/ оперативни интервенции, при които се провежда вертебропластика, с най-съвременните материали от естествен произход. За разлика от цианакрилатните препарати, които са токсични и отделят висока температура при полимеризация, в нашата клиника се използват минерални органични импланти, които полимеризират при нормалната телесна температура за 4 минути, без да увреждат околните тъкани.