Д-р Милко Милев

Неврохирург

Д-р Милко Милев се дипломира като магистър по медицина в Медицински Университет София през 2011 г. През 2016 г. придобива специалност по Неврохирургия . Има участия в обучения и курсове на European Association of Neurological Societies, World Federation of Neurological Societies, AO Spine, European Federation of ISAP (International Association for the Study of Pain) Chapters и International Society of Intraoperative Neurophysiology в България, Австрия,  Германия, Испания, Италия, Полша. 

  • Клинични интереси

    Клинични интереси
    Участва активно в проекти на Медицинския университет в областта на медицина на болката, резултатите от които са публикувани в научната периодика и са представяни на множество научни форуми в България, Холандия, Германия, Италия. През последните години интересите му са съсредоточени в областта на контрола и опазването на функциите на нервната система в хода на неврохирургичните операции и в частност – на интраоперативното електрофизиологично невромониториране, като има водеща роля в разработването и интегрирането на нови технологии за интраоперативно мониториране в Клиниката. 
  • Членства в научни дружества

    Членства в научни дружества
    Член е на European Association of Neurological Societies, International Society of Intraoperative Neurophysiology и Българско Дружество по Неврохирургия.