Д-р Боряна Минкова

Ангиолог
Д-р Боряна Минкова
Д-р Минкова е ангиолог с над 8 г. опит в областта на съдовите заболявания. Извършва диагностика, лечение и профилактика на съдовите заболявания чрез неинвазивни методи, както и консервативно лечение на съдови заболявания – артериални, венoзни и лимфни. 
 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Извършва диагностика, лечение и профилактика на съдовите заболявания чрез неинвазивни методи, както и консервативно лечение на съдови заболявания – артериални, венoзни и лимфни. Има интереси в областта на съдовата диагностика, лечение и профилактика. Работи активно с цветно кодирана доплер – дуплекс сонография за диагностиката на съдовите заболявания в своята клинично-изследователска дейност. 

 • Образование

  Образование
  Завършва МУ-София през 2008 г. и придобива специалност "Ангиология" през 2014 г. Придобива професионална квалификация за правоспособност „Ултразвукова съдова диагностика“ през 2016 г., както и втора магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Владее отлично писмено и говоримо английски език.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Д-р Минкова има над 20 научни публикации и съобщения в наши и чужди научни списания. Взела е участие, включително като лектор, в множество научни форуми и продължава да работи в посока подобряване на квалификацията си чрез обучение и участие в различни по тематика курсове в страната и чужбина.

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Член е на Български лекарски съюз (БЛС), Българското Национално Дружество по Съдова и Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология (БНДСЕХА), Българското ендоваскуларно дружество, Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, Национално дружество по флебология и ангиология.