Д-р Александър Даскалов

Съдов хирург
Д-р Даскалов завършва МУ-София през 2002 г. Придобива специалност Съдова хирургия през 2013 г. В периода 2003-2006 г. работи в Клиниката по Съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Екатерина”. От 2006 г. насам работи в Клиниката по Съдова хирургия и Ангиология на Токуда Болница София, а от 2015 г. е зачислен като редовен докторант в Токуда Болница. Професионалните му интереси са насочени в областта на отворената артериална хирургия и ендоваскуларните методи.