Aa
Ангиология

Проф. д-р Милена Станева, дм

Началник клиника по Ангиология, Национален консултант по Ангиология Болница Токуда
От 2017 г. е началник на Клиника по Ангиология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Провежда високоспециализирана ултразвукова съдова диагностика. Консултира диагностика и терапия при тромбофилия и антикоагулантно лечение. Създава първия по рода си в България център за комплексно лечение и профилактика на лимфедем.
През 1997 г. за първи път в България проф. Станева осъществява транскраниалното доплерсонграфско мониториране на мозъчния кръвоток по време на сърдечна операция, а през 2003 г. въвежда метода за ултразвуково определяне на ендотелната функция на периферна артерия. В началото на 2006 г. създава и въвежда в практиката ехографски протокол за изследване и подбор на болни със сърдечна недостатъчност, показани за ресинхронизираща терапия и проследяване на терапевтичния ефект. Проф. Станева има множество публикации в националния и световния научен печат, участия в международни медицински форуми.
 • Образование

  Образование
  Завършила е медицина през 1992 г. в МУ-София. Има три специалности - Вътрешни болести (от 1997 г.), Кардиология (от 2005 г.) и Ангиология" (от 2011 г.)
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Има призната квалификация за високоспециализирана дейност „Правоспособност по ултразвукова съдова диагностика”.

  Сертифицирана е за лечение на лимфедем от Клиниката Фолди - Хинтерцартен, Германия.

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член е на:

  • Европейското дружество по кардиология
  • Българското дружество по кардиология
  • Международното дружество по флебология
  • Българско дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология
  • Националното дружество по флебология
  • Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
  • Българско дружество за ендоваскуларна терапия
  • Българската асоциация по ултразвук в медицината
  div>