Проф. д-р Милена Станева, дм

Началник на Клиника по ангиология

От декември 2017 г. проф. Станева е началник на новооткритата Клиника по Ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Проф. Станева от 2013-2019 г. е експерт към Европейската лекарствена агенция (ЕМА). Председател на държавната изпитна комисия за придобиване на специалност Ангиология , Председател на Изпитна комисия към МУ София за ВСД „ Ултразвукова съдова диагностика“, Член на Изпитна комисия към МУ София за ВСД „ Интервенционална ангиология“. От 17.04.2014 г. – 31.03.2019 г.  е Национален консултант по ангиология, от 04.2019 г. – 07.2021 г. - Член на Експертния съвет по ангиология  към Министерство на здравеопазването, а от 07.2021 г. – настоящем -  Главен координатор на Експертния съвет по ангиология  към Министерство на здравеопазването.  Член е на Управителния съвет на Столична лекарска колегия 2021-2023 г.

Сертифицирана е за лечение на лимфедем от Клиника "Фьолди" - Германия.

Проф. Станева има над 120 публикации в националния и световния научен печат и над 150 участия в национални и международни медицински форуми. Съавтор е в 3 учебника и 10 научни ръководства.

Ръководител е на специализация по ангиология на 9 лекари, 8 от които са придобили специалност.

Научен ръководител е на 6 докторанта, от които 1 успешно защитил (д-р Валери Гелев), 2 отчислени с право на публична защита и на 3 предстои вътрешна защита.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Лимфедем, Тромбофилия, Ултразвукова диагностика на съдови заболявания, Профилактика и лечение на Дълбока и повъхностна венозна тромбоза, Профилактика и лечение на периферна артериална болест, Профилактика и лечение на патология на мозъчни артерии, Антикоагулантна терапия и профилактика, Съдови усложнения в онкологията. 

 • Професионален опит

  Професионален опит

  07.1993г – 05.2004 г. Клиниката по кардиология на УБ „Лозенец” София.

  06.2004 г- 12.2006 г. - УНСБАЛ „Св. Екатерина” София - завежда Кабинет по ултразвукова съдова диагностика към Клиниката по кардиология

  12.2006 г. – 11.2017 г - Болница Токуда, Клиника по съдова хирургия и ангиологоия

  12.2017 г. – настоящем -началник на Клиника по Ангиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

 • Образование

  Образование

  1992 – Магистър по Медицина с отличен успех, в Медицински Университет-София.

  2013 - Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмън, ФОЗ - МУ София,

  Специалности :

  • Вътрешни болести (от 1997 г.),
  • Кардиология (от 2005 г.)
  • Ангиология" (от 2011 г.)

  Квалификация за високоспециализирана дейност:

   „Правоспособност по ултразвукова съдова диагностика”, МУ София

  « Ехокардиография» - базисно ниво, МУ София

  «Ехокардиография» - експертно ниво, МУ София

  ОНС «Доктор» - 12/2009 г.- Дисертационен труд на тема „Ултразвукова диагностика на функционалните и структурните промен при болни с корорнарна атеросклероза»

  Доцент по ангиология – 12/2010 г.

  Професор по ангиология- 12/2016 г

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Клиниката «Фьолди» - Хинтерцартен, Германия – лечение на лимфедем;

  Niguarda Ca¢ Granda Hospital  - Milan (Italy) - Клиника по кардиология

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българско дружество по ангиология – член на Управителния съвет
  • Българската асоциация по ултразвук в медицината – заместник -председател Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
  • Българското дружество по кардиология
  • Международно дружество по ангиология
  • Европейско дружество по кардиология
  • Българско дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология - член на Управителния съвет 2011-2019 г.
  • Редакционен съвет на сп. «Невросонология и мозъчна хемодинамика» , включено в Web of Science и Emerging Sources Citation Index.
  • Редакционен съвет на сп. “Medical magazine”

  Експертна дейност:

  • 2013 г. -2019 г. - Експерт към Европейската лекарствена агенция (ЕМА) 
  • 17.04.2014 г. – 31.03.2019 г. - Национален консултант по ангиология
  • 04.2019 г. – 07.2021 г. - Член на Експертния съвет по ангиология  към Министерство на здравеопазването
  • 07.2021 г. – настоящем -  Главен координатор на Експертния съвет по ангиология  към Министерство на здравеопазването  
  • Председател на държавната изпитна комисия за придобиване на специалност Ангиология 
  • Председател на Изпитна комисия към МУ София за ВСД „ Ултразвукова съдова диагностика“
  • Член на Изпитна комисия към МУ София за ВСД „ Интервенционална ангиология“
  • Член на Управителния съвет на Столична лекарска колегия 2021-2023 г.
  • Ръководител специализация по ангиология на 9 лекари, 8 от които са придобили специалност
  • Научен ръководител на 6 докторанта – 2 успешно защитили и 1 отчислен с право на публична защита.