Д-р Мария-Наам Синно

Лекар-специализант по Ангиология

Д-р Синно е част от екипа на Клиника по ангиология от 2021 г. Тя е член в Българското дружество по Ангиология, Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, както и в Българската асоциация по ултразвук в медицината.