Ревматология

Запази час

Според актуалната в момента международна класификация на болестите МКБ -10, в раздела Ревматология влизат 272 отделни заболявания. За да могат диагнозата и лечението на този огромен брой заболявания да бъдат по-точни и правилни, ревматолозите от цял свят в течение на десетилетия са разработили критерии за диагноза и схеми за лечение, които са задължителни и се прилагат от всички практикуващи тази специалност. Стремежът е всички ревматологично болни да получават правилна диагноза и да се лекуват еднакво в целия цивилизован свят.

Д-р Стоян Андреев извършва прегледи и консултации за диагностика и лечение на следните ревматологични заболявания:

  • Възпалителни ставни заболявания - ревматоиден артрит, псориатичен артрит, болест на Бехтерев, реактивни артрити, артрити след бактериални, вирусни, гъбични или паразитни инфекции.
  • Кристални артропатии - различни видове подагра и псевдоподагра.
  • Дегенеративни ставни заболявания - множествена остеоартроза, коксартроза, гонартроза, спондилартроза и други артрози.
  • Заболявания на костите - често срещаната остеопороза, както и някои по-рядко срещани - болест на Пейджет, алгодистрофия.
  • Мекотъканни околоставни заболявания - много чести възпалителни заболявания на околоставия апарат-периартрити на раменната става, епикондилити, перитрохантерити и други.
  • Системни заболяваня на съединителната тъкан - редки, но изключително тежки заболявания, известни като колагенози. Тук се отнасят заболявания като системен лупус еритематодес, полимиозит/дерматомиозит, системна склеродермия, синдром на Сьогрен, както и т.н. васкулити - болести на съдовата стена.