Д-р Стоян Андреев

ревматолог, кабинет по Ревматология
Завършил е МУ-Пловдив през 1981г. Има специалности по вътрешни болести и ревматология. В продължение на 15 години е работил в Клиниката по ревматология на МУ-Пловдив като главен асистент. Практикувал е и в Националната болница по ортопедия. Има участия в множество международни конгреси. В Болница Токуда работи от първия ѝ ден.