Център за клинични проучвания

Центърът за клинични проучвания е създаден през месец август 2008 г. Центърът представлява уникална за България структура, която предоставя  висококачествени услуги за ефективното и етично провеждане на клинични изпитвания. Центърът организира, координира и подпомага провеждането на едноцентрови и многоцентрови клинични проучвания фази I, II, III и IV, неинтервенционални проучвания, медицински научни изследвания и осъществява контакт с възложители на клиничните изпитвания, главни изследователи, пациенти и „Комисия за предварителен контрол на клиничните изпитвания/проучвания“ на територията на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД и „Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда“ ЕАД.

Ние помагаме на нашите изследователи да провеждат безопасни, контролирани, стационарни и амбулаторни проучвания, като предоставяме необходимите условия и услуги: 

 • Центърът разполага с добре обучен и опитен персонал
 • База
 1. Два административни офиса
 2. Два напълно оборудвани лекарски кабинета, вкл. манипулационна
 3. Изследователска/мониторска стая оборудвана с компютри с достъп до интернет, факс и копирна машина
 4. Склад за съхранение на изпитваните продукти при необходимите температура

 

Административна и регулаторна дейност на Центъра: 

 

 • Бързо придвижване на въпросници и първоначална документацияЦялостна координация на проектите
 • Съдействие за набиране на всички необходими на Възложителя документи за подаване на заявления до ИАЛ и ЕККИ
 • Преглед и съгласуване на договорите на Болница/ДКЦ и Главните изследователи
 • Анализ на протокола –визити и процедури;
 • Изготвяне на бюджетно разпределение
 • Осигуряване на координатор по клинично изпитване
 • Обучение на координатори по клинични изпитвания
 • Съдействие при селектираща, инициираща, мониторираща и закриваща центъра визита, както и при провеждане на одити
 • Осигуряване на подходящи условия за съхранение на документацията и изпитваните продукти и/или медицински изделия съгласно регулаторните изисквания и изискванията на Спонсорите на клинични изпитвания
 • Контакт с всички необходими отделения, звена и лаборатории в болницата
 • Административна поддръжка на „Комисия за предварителен контрол на клиничните изпитвания/проучвания“ към „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД и „Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда“ ЕАД

 

УВЕДОМЛЕНИЕ