Лицево-челюстната хирургия е синтетична специалност, която обединява  терапевтични и оперативни методи от Хирургия, Стоматология, Неврохирургия, УНГ, Офталмология.

Звеното по Лицево-челюстна хирургия към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда разполага с високоспециализиран екип, с най-съвременна и високотехнологична база за  диагностика и оперативно лечение в целия обем на Лицево-челюстната хирургия.

Звеното работи в тясно сътрудничество с една от водещите световни школи по пластична и реконструктивна хирургия в Париж и персонално със световноизвестните хирург д-р Дарина Кръстинова. Сложните медицински казуси се консултират чрез видео-конферентна връзка.

Дейност Лицево-челюстна хирургия в Болница Токуда работи във всички направления на оралната и лицево-челюстна хирургия.

Раздели на лицево-челюстната хирургия. Диагностицирани и лекувани състояния

Реконструктивна, пластично-възстановителна и естетична лицево-челюстна хирургия

Едно от приоритетно развитите направления на звеното за Лицево-челюстна хирургия в Болница Токуда е Реконструктивната, пластично-възстановителна и естетична лицево-челюстна хирургия

Реконструктивната лицево-челюстна хирургия възстановява деформирани или напълно изгубени тъкани и органи на лицето и шията след травматични увреждания на меките тъкани и костните структури вследствие на вродени заболявания, туморни процеси, травматични увреждания, битови травми, изгаряния или хирургични интервенции.

Извършваните пластично-реконструктивни операции освен традиционните реконструкции (с тъкани по съседство на дефекта, пластика с различни фигури, свободно пренасяне на кожа и кост и др.) използват и най-съвременните методи за микросъдов трансфер и трансплантация. Операциите включват набавяне на тъкани от пациента (кост, мускул, кожа и т.н) и пренасянето им в лицево-челюстната област.

Специално място се отделя на изключително сложната реконструкцията на горния лицев етаж и по-специално на костните орбити.

Извършваните методи и процедури включват:

 • Ринопластика ( корекция на носа )
 • Повдигане на лицевата маска (фейслифт)
 • Септоринопластика (корекция на носа и носната преграда)
 • Отопластика (корекция на ушите)
 • Ментопластика (корекция на брадата)
 • Блефаропластика (корекция на клепачите)
 • Реконструкции с микросъдов трансфер и трансплантация
 • Дистракционната остеогенеза
 • Лицево-челюстно протезиране (анапластология)
Реконструктивна хирургия на лицето
 • При вродени аномалии в областта на лицето (на меките тъкани, челюстните кости, орбиталната област)
 • Пластична и реконструктивна хирургия  при дефекти след травми или  оперативни интервенции по повод туморни заболявания
 • Вродени малформации
  • Включват недоразвитието, преждевременното развитие или преразвитието на отделни части от лицевия или мозъчния дял на черепа
   • Видове:
    • Краниосиностози: триъгълен череп (тригоноцефалия), ладиевиден череп (скафоцефалия), къс череп (брахицефалия), изкривен череп (плагиоцефелия); синдромални краниосиностози (синдромите на Crouzon, Apert, Pfeiffer, Jackson Weiss, Saether-Chotzen и Carpenter).
    • Отокраниостенози (хемифациални микрозомии, отомандибуларен синдром, синдром на Голденхар, синдром на І и ІІ хрилна дъга)
    • Лицеви хиперплазии
 • Оперативни интервенции при вродени краниофациални малформации. 
  • Хирургичното лечение на вродените краниофациални малформации е многоетапно.То преминава през основна хирургична интервенция с последващи реконструктивни операции. 
Естетична хирургия на лицето

Естетичната хирургия на лицето се използва предимно за заличаване на последиците от стареенето и естетични корекции на отделни части на лицето:

 • Лифтинг на лице (ритидектомия)
 • Корекции на клепачи (блефаропластика)
 • Корекции на носа (ринопластика)
 • Корекции на ушите (отопластика)
 • Корекции на брадичката (ментопластика)
 • Скулптуринг на лице с липофилинг (използване на собствена мастна тъкан)
 • Дермоабразио
 • Увеличаване на устни
 • Иинжектиране на козметични средства (ботокс, химически пилинг и т.н.)
 • Липосукция на шия
 Ортогнатна хирургия

Оперативно лечение на вродени и придобити деформации в лицево-челюстната област

Ортогнатната хирургия включва оперативното лечение на вродени аномалии и придобити деформации на челюстите. 

 • Челюстно-лицеви деформации
  • Горночелюстно преразвитие
  • Симетрично и асиметрично долночелюстно преразвитие - прогнатизъм
  • Недостатъчност (долночелюстна или горночелюстна недостатъчност - микрогнатия)
  • Неправилни съотношения в двете челюсти
   • синдром на ,,дългото лице”
   • апертогнатия - нарушен контакт между зъбите на долната и горна челюст
   • синдром на ,,късото лице”
 • Латерогнатия
 • Преразвитие на костта на брадичката (гениопластика)
Лицево-челюстна онкология

Оперативно лечение на туморите на лицево-челюстната област

Хирургичното лечение на онкологични заболявания в лицево-челюстната област обхваща доброкачествените и злокачествените образувания на меките тъкани и костните структури на лицето, езика, слюнчените жлези, орбиталната област и шията.

Прилагат се най- съвременните и авангардни оперативни методики за оперативно лечение на доброкачествените и злокачествени тумори в лицево-челюстната област и шията при: 

 • Тумори на кожата на лицето (устните, клепачите и др.)
 • Тумори на лицевите кости и челюстите
 • Тумори на езика
 • Тумори на шията
 • Тумори на слюнчените жлези

·         Туморни образувания

 • При доброкачествени тумори
  • Епителиом, папилом, фибром, миом, неврином, лимфангиом, аденом, хемангиом, невуси
 • При злокачествени тумори
  • Малигнен меланом и спиноцелуларен карцином (на кожата), аденолимфом (на лимфните възли), спиноцелуларни карциноми в устната кухина (на лигавицата), съединително-тъканни тумори, тумори на слюнчените жлези, одонтогенни тумори (на зъбите)
 Лицево-челюстна травматология

Оперативно лечение на травмите в лицево-челюстната област

Хирургичното лечение на травмите в лицево-челюстната област обхваща увреждания  на меките тъкани и костните структури в лицево-челюстната област.

Звеното разполага с пълния набор последно поколение специални консумативи (титанови минипластини и винтове) за лечение на фрактурите на лицевите кости и челюстите.

Травматични заболявания в лицево-челюстната област

 • При наранявания на меките тъкани– от охлузвания и кръвонасядания до загуба на отделни тъкани
 • При счупвания на челюстните и лицеви кости
Оперативно лечение на възпалителни заболявания в лицево-челюстната област

Включва хирургични интервенции при лечение на възпалителни заболяваниия на лицето, шията, устната кухина, синусите, челюстите, лимфните възли и др. Най-честите причини за възпаленията са зъбни инфекции, инфекции на лигавиците, на кожата и др.

Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област

 • При зъбни инфекции
  • Възпаление на лигавицата около частично пробил зъб, зъби в неправилна позиция, затруднен или невъзможен пробив
  • Инфекции при възпаление на костната тъкан (остеомиелити)
  • Инфекции, причинени от челюстни кисти
  • Инфекции при възпаления на кожата
  • Инфекции при възпаления на околоносните кухини
  • Инфекции при възпаления на слюнчените и лимфните жлези
Други заболявания в Лицево-челюстната област

Заболявания на слюнчените жлези

 • Възпаления на слюнчените жлези
 • Вирусни заболявания
 • Кисти
 • Сиалози
 • Слюнокаменна болест

Заболявания на долночелюстните стави

 • Възпалителни заболявания (артрити)
 • Дегенеративни заболявания (артроза)
 • Травми, частични размествания (сублуксация) и изкълчване (луксация).
Водещи специалисти
Д-р Радослав Славчев – завеждащ Лицево-челюстна хирургия

Специалист по Лицево-челюстна хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт.

Един от основателите на Болница Токуда - Декември 2006 г. Основава отделението по Лицево- челюстна и пластична хирургия при старта на болницата.

Завършва МУ-Пловдив през 1987 г. Първата си специалност „Стоматология” получава през 1990 г. в МУ-София. През 2000 г. защитава втората си специалност лицево-челюстна хирургия - МУ-София. 

От 1987 г. до 2006 г. преминава през множество специализации в страната и чужбина:

 • 1987 г. - Клиника по лицево-челюстна хирургия”, ВМА - София
 • 1990 г. - Клиника по пластична и рекунструктивна хирургия”, МА - София
 • 1994 г. - Лицево-челюстна хирургия към Клиника по неврохирургия, СБСИМ „Пирогов” - София
 • 1994–1999 - Специализация по Лицево-челюстна хирургия в катедрата по Лицево-челюстна хирургия СФ, МУ -Пловдив.
 • 1999–2000 - Франция, Париж - специализация по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в болница „Фош” в екипа на д-р Д. Кръстинова
 • 2000 – Ница, Франция - Висш курс по хирургична анатомия, д-р Кръстинова, проф. Сантини
 • 2000-2001 г. - Инсбрук, Австрия,  „Университетска болница принц Леополд” – специализация по лицево-челюстна, реконструктивна хирургия в екипа на проф. Валдхарт.
 • 2002-2005 – Париж, Франция - допълнителни квалификационни курсове за обучение по пластична, реконструктивна и краниофациална хирургия в екипа на д-р Кръстинова
 • 2006 г. – Япония (Токио, Осака, Фукуока, Камакура) - специализация в болниците на Tokuchukai Medical Corporation

Професионална реализация: 

 • Започва професионалния си път в с. Ягода, обл. Стара Загора през 1987г.
 • От 1989 до 1994 г. работи в хирургична стоматология към Висш медицински институт, Стара Загора.
 • През 1994 г. завежда сектор по Лицево-челюстна хирургия в Университетска болница, Тракийски университет, Стара Загора.
 • След конкурс през 1996 г. е избран за редовен асистент към Катедра Обща и оперативна хирургия в Тракийски университет, впоследствие е избран за старши асистент.
 • От 2001 до 2006 г. завежда сектор Лицево-челюстна хирургия към Клиниката по Неврохирургия при Тракийски университет.
 • От 2006 г. основава и завежда отделението по Лицево-челюстна и пластична хирургия в Болница Токуда.
 • От 2012 г. е завеждащ дейност Лицево-челюстна хирургия. 

 Членства в професионални организации: 

 • Редовен член на Европейската асоциация по черепно-челюстно лицева хирургия (ЕACMFS)
 • Член на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България.

Автор на над 20 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Участник и лектор в множество български, европейски и световни форуми и конгреси в областта на лицево-челюстната, черепно–челюстно-лицевата хирургия.  

За директен контакт:

r_slavchev@abv.bg

тел.: +359 884 933 120, +359 888 26 15 79

 

Проф. д-р Антон Йорданов Джоров, дм, дмн

Водещ специалист в областта на ортогнатичната и реконструктивна хирургия в България.

 Завършва МУ – София през 1982 г. Придобива специалностите: "Обща стоматология”, "Хирургична стоматология" и "Лицево-челюстна хирургия". Специализира в Клиниката по Лицево-Челюстна Хирургия на ВМА София под ръководството на полк. проф. Н. Георгиев, а по проблеми на ортогнатичната и микроваскуларната хирургия във Военна болница Прага при проф. Немет и в Хавана към Националния хирургичен център "Братя Амехерас" при проф. Круаняс. Преминава квалификационни курсове по анестезиология и реанимация, имплантология, микроваскуларна, ортогнатична и кранио-фациална хирургия.

През 2005 г. защитава дисертация и придобива образователна и научна степен "доктор". През 2008 г. е хабилитиран за доцент.

Професионална реализация:

Работи в целия обем на оралната и лицево-челюстната хирургия.

До 1987 г. работи по разпределение в гр. Долна баня. След конкурс през 1987 г. е избран за асистент в Катедра Орална и Лицево-Челюстна Хирургия на МУ София, където работи до 2008 г. От 2008 до 2012 г. завежда диагностично-лечебната дейност на „СБАЛ по Лицево-челюстна хирургия”– Университетска болница, София. От 2012 до 2013 г. е доцент към Военно-медицинска академия, София.

 • За първи път в България извършва успешни васкуларизирани трансплантации от илиачна кост чрез микрохирургична техника за реконструкция на долна челюст.
 • Въвежда у нас сагиталната остеотомия по Epker и транскутанната мандибуларна остеосинтеза.
 • За първи път в България възстановява значими мандибуларни дефекти чрез дистракционна остеогенеза.
 • Въвежда у нас артропластиката чрез костохондрален трансплантат със запазен растежен център при лечението на анкилоза и създава метод за артропластика на ТМС с коронарен израстък.
 • За първи път в България използва интраосални импланти за задържане на силиконови епитези при значими лицеви дефекти.
 • Използва дистракционна остеогенеза при реконструкции на средния лицев етаж.

Членства в професионални организации:                                                                                                   

 • Председател е на Сдружение на оралните и лицево – челюстни хирурзи в България
 • Член на Борда на Балканската асоциация по лицево-челюстна хирургия
 • Член на Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия
 • Член на Световната асоциация по орална и лицево-челюстна хирургия

Автор на монография, 45 научни публикации, 2 рационализации и 18 доклада, представени на международни конгреси. Участва в написването на учебниците: "Лицево-челюстна и орална хирургия” и "Орална хирургия". Ръководил е следдипломната квалификация на лекари по специалностите: Орална хирургия и Лицево-челюстна хирургия. Има участие в създаването на "Медицински стандарт по Лицево-челюстна хирургия” в България, приет от МЗ.

Владее испански език.

В момента научните му интереси са насочени към реконструктивни операции при вродени и придобити деформации на скелетните структури в лицево-челюстната област.