Запази час

Как действа лъчелечението?

Йонизиращите лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки. Лъчелечението много прилича на безкръвна операция, чрез която ежедневно се стопяват определен брой клетки. Промените в здравите тъкани в хода на лечебния курс се изразяват като остра лъчева реакция и след шестия месец като лъчево усложнение, подобно на кървенето след операция и оставянето на белег.

Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клетки, а от друга - на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко облъчване.

Лъчелечението е един от трите основни лечебни методи в онкологията. Съвременното лъчелечение е високотехнологична дейност, съчетаваща най-авангардните лъчетерапевтични техники с най-новите научно-медицински познания за напредъка в овладяване на туморния растеж и метастазиране.

Онкологията на 21 век  предлага такива лечебни методи, които след контролиране на болестта запазват максимално качеството на живот на болния. Лъчелечението осигурява органосъхраняващ подход, при който говорният апарат, правото черво, ануса, белият дроб, простатата и др. органи се запазват изцяло или частично, като запазват функцията си след оздравяване. Радиохирургията  е най-авангардният метод на лъчелечението, при който се извършва безкръвна лъчева операция на практически всички органи в човешкото тяло без скалпел.

Лъчелечението е един от основните методи за лечение на ракови заболявания, заедно с химиотерапията, хирургията, имунотерапията и таргетното лечение. Клиниката  по лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник Младост е интегрален компонент на онкологичната болница и е оборудвана с два линейни ускорителя ТруБийм на компанията Вариан. Единият от тях е със STX спецификации, насочени към формирането на малки, високофокусирани полета лъчение. Това са най-модерните машини за лъчелечение в момента в света. Отделението разполага и с модерна брахитерапевтична система за някои специфични тумори. Целият комплекс от уникална апаратура, с която разполага Аджибадем Сити Клиник Младост дава възможност за най-съвременно лечение в областта на онкологията.

Най-често срещаните случаи, които се нуждаят от лъчелечение са:

 • Мозъчни злокачествени и доброкачествени тумори, вкл и т.нар. артериовенозни малформации, метастази в мозъка
 • Всички тумори на гърлото, устата, говорния апарат, носа, ушите, както и метастази, в областта на шията
  Злокачествени тумори на гърдата, белия дроб и средостението
 • Злокачествени тумори на правото черво и ануса
 • Злокачествени тумори на женските и мъжките гениталии
 • Злокачествени тумори на костите и меките тъкани
 • Тумори на хипофизата и тироидно асоциираната офталмопатия
 • Малигнени (злокачествени) лимфоми
 • Метастази в кости, мозък, меки тъкани, лимфни възли, бял дроб и др.

Този метод използва рентгенови лъчи, подобни на тези, с които се правят снимки, но много по-мощни, които преминават през кожата и доставят доза дълбоко в тялото, където се намира туморът. Обикновено са необходими няколко рентгенови лъча, които влизат в тялото под различен ъгъл. Процедурата прилича на безкръвна операция, която ежедневно стопява определен брой клетки. Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клетки, а от друга - на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко облъчване. По този начин нормалните клетки се възстановяват лесно от радиационните промени, докато раковите клетки не могат да го направят и умират, което е същността на лъчелечението. С развитието на науката в областта на физиката и медицината методът непрекъснато се оптимизира с физико-технологични и медицински средства.

Галерия

Апаратура

True Beam STX
True Beam STX
 • УМБАЛ Младост

True Beam STX е специализиран линеен ускорител за стереотактична радиохирургия със спецификации, насочени към формирането на малки, високофокусирани полета лъчение.

Виж повече

Video Gallery

picture

Пусни видео

Лъчетерапията и онкологичните заболявания

По повод кампанията "За бъдеще без рак" на групата Аджибадем Сити Клиник в борбата с рака, беше организирана дискусия с част от нашите водещи специалисти, които разказаха за новостите в лъчелеченето. Срещаме ви с Д-р Николай Недев, началник отделение по Лъчелечение и радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, както и с Д-р Калоян Йорданов, началник на отделение по Лъчетерапия и радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.