Лъчелечение и радиохирургия

Тумори на мозъка

Предимства на РХ методи пред облъчването на целия мозък

Облъчването на целия мозък е свързано с най-сериозни късни ефекти върху  мисловните процеси и паметта. В миналото подходящи пациенти бяха тези, които имаха множество метастази и кратка очаквана преживяемост. Развитието на тези реакции на интелекта варират между 10-50% у пациенти преживели 2 години. Днес с напредването на науката и техниката подобно лечение се прилага по-рядко. То се замества от радиохирургията. Едновременно могат да се облъчват до 3 мозъчни метастази и състоянието на пациентите бързо да се подобри. Това облъчване също може да се повтаря, за разлика от облъчването на целия мозък, което се прави само еднократно.

Облъчването на целия мозък е свързано с най-сериозни късни ефекти върху  мисловните процеси и паметта. В миналото подходящи пациенти бяха тези, които имаха множество метастази и кратка очаквана преживяемост. Развитието на тези реакции на интелекта варират между 10-50% у пациенти преживели 2 години. Днес с напредването на науката и техниката подобно лечение се прилага по-рядко. То се замества от радиохирургията. Едновременно могат да се облъчват до 3 мозъчни метастази и състоянието на пациентите бързо да се подобри. Това облъчване също може да се повтаря, за разлика от облъчването на целия мозък, което се прави само еднократно.

Кога и защо се налага лъчелечение?

след операция,  за да се осигури се по-голяма успешност на операцията – т.е. максимално да се ликвидира невидимата за хирурга или невъзможната за операция част на заболяването

като самостоятелен метод  без или със лекарства – за да се ликвидира болестното състояние или максимално възможно да ie ограничи за да намалеят вашите оплаквания .

 Кой решава, че имате нужда от лъчелечение?

Нуждата от лъчелечение се уточнява след консултация с лъчетерапевт, което обикновенно се прави на т.н. онкологична комисия. Редица специалисти се срещат заедно, поставят диагнозата на Вашето страдание и избират най-добрия вариант за Вашето лечение. При решение за лъчелечение Вие получавате точен ден и час, за да се явите при нас.

Какво трябва да направите преди започване на лъчелечението?

Като подготовка за лъчелечение може да се наложи да направите допълнителни изследвания, което ще бъде отбелязано във Вашето решение за лечение или в специален документ, даден Ви в консултативния кабинет на Клиниката..

Ако имате други страдания, уведомете лекуващия си лекар, който ще Ви изпрати на предварителна консултация. Носете лекарствата, които употребявате при първата  среща.

След операция, кожата около раната трябва да е спокойна, зарастнала, без корички. Подготовката й преди първото облъчване изисква намазване с успокояващ мехлем и няколкократно изкъпване.

Кога започва лъчелечението?

В зависимост от сложността на лъчелечебния Ви план облъчването може да започне до няколко дни от първоначалната  среща с Вашия лекар. Този първи етап се нарича планиране на лъчелечението. Потърсете листовка в болницата, която по-подробно описва отделните технически фази на облъчването.

Какво е информирано съгласие?

За извършването на  всяка медицинска процедура в това число и за  Вашето облъчване трябва да подпишете информирано съгласие. С подписа си Вие удостоверявате, че сте разбрали какво лечение ви предстои и сте уведомени как протича и кои са основните лъчеви реакции. Подробно прочетете листовката и си запишете въпросите , които Ви притесняват, за да ги зададете на лекуващия ви лекар.

 Как протича лъчелечението?

Лъчелечението обикновено трае от 1-6 седмици, в зависимост от вида и целта на лъчелечението.

Може да Ви бъде предписана химиотерапия/ лечение с лекарства/ която да се провежда заедно с ЛЛ. Това ще наложи периодично изследване на кръвната Ви картина. Може да се наложи да ви се прилагат инжекции в началото на лечението, които могат да се заместят и с таблетки. Облъчването може да причини реакции на мозъка, като оток, затова трябва да се прилагат и други медикаменти. Всичко това ще бъде следено непосредствено от вашия медицински екип / лекар, рентгенов лаборант, медицинска сестра/

Броят на лечебните Ви дни ще се определи от Вашия лекар, тъй като лечението е индивидуално.  То  зависи както от вида на заболяването, от проведеното лечение преди това, от Вашето състояние и много други причини

Планиране на лъчелечението

Облъчването на мозъка е сложен, изискващ големи познания процес. Подготовката на сложния лъчелечебен план представлява комплекс от процедури.

В определен ден и час постъпвате за т.н. планиране. То се извършва на т.н Виртуален скенер, подобен на този,  с който сте изследвани при  поставяне на диагнозата. Той обаче е по-специален , няма диагностична стойност и се извършва специално за целите на лъчелечението. Рентгеновият лаборант Ви посреща, поставя Ви да легнете по специален начин и поставя на главата и лицето ви индивидуална обезвижваща маска. Тя позволява да се облъчвате по един и същи начин, да нямате знаци по кожата и да бъдете изолиран /а/ от това което става около Вас за ваше спокойствие. С нея се провеждат всички процедури до края на лечението.

Започване на лечението

В първия ден на облъчване отново лягате на скенера с своята индивидуална маска и върху нея се поставят знаците за лъчелечение.

Започва първия сеанс. В зависимост от броя и сложността на плана Ви за лечение времето за облъчване е различно, но не повече от минути. Първият път и после периодично престояването Ви на апарата  трае по- дълго, тъй като се извършват и уточняващи положението Ви снимки, без това да бъде лечебното време.

Ежедневното Ви лечение обикновено е 5 пъти в седмицата без събота и неделя. То  се извършва от рентгенов лаборант-  жена или мъж. При необходимост  могат да ви изпратят при лекуващия ви лекар.

Състоянието ви се следи периодически от лекар, лаборант

Ежеседмичното (рядко по-често) проследяване на кръвната картина / белите кръвни клетки (левкоцити) / е важно условие за безпроблемното ви лечение. Често се наблюдава намаляваното им.  Не се безпокойте – съществуват средства, които ще подпомогнат тяхното възстановяване. Не прекъсвайте дори и с един ден  самоволно лечението си по никакви причини, без да се консултирате с Вашия лекар !

Как се понася лъчелечението ?

Общи реакции

В началото са възможни са някои общи реакции на организма, като отпадналост, безапетитие, гадене, световъртеж, главоболие. Те представляват реакция на привикване към лъчението. Обикновено преминават първите дни, без лечение. Затова увеличете часовете на ежедневната почивка. При засилването на реакциите, обърнете се към лекуващия ви лекар за помощ

Локални реакции

Към 2-3 седмица при продължително облъчване ЛЛ могат да започнат някои реакции и да продължат няколко седмици след приключването му. За всеки пациент те са индивидуално изразени. Вашият лекар и лаборант ще ви осведомяват за това.

Промяна на кожата

Кожата в полето на облъчване става по-чувствителна, може да се зачерви, по-късно да пигментира или да се появи сърбеж, също като при излагане на слънце. Лекарят може да ви предпише специален крем, който облекчава кожата

Падане на косата

Наблюдава се в областта на облъчваните области. Обикновено след 2-3 м косата отново пониква, може да е почерняла или да бъде по-къдрава. Рядко при високи дози косата остава рядка на места. Осведомете се от Вашия лекар дали ще получите временно цялостно или частично опадване на косата .

Нарушение в слуха.

То може да се получи в редки случаи ако се облъчва област, свързана с това. Обикновено се случва леко намаление на слуха , което се възстановява след това .

Трябва ли да се спазва диетичен и  дневен режим?

В зависимост от състоянието и болестта си, някои пациенти могат да      продължават да работят, а други трябва да си почиват. Съветвайте се с      вашия лекар за дневния си режим.

Преустановете пушенето и употребата на алкохол. Те многократно засилват реакциите от лъчелечението.

Храни,  които  трябва да избягвате :      дразнещи храни – люто, кисело, солено, подправки. Ограничете храните, богати на животински мазнини- маз, масло, сланина, свинско и овче месо.

Препоръчвани храни: увеличете количеството на течните храни – супи, сосове, бульони. Приемайте повече течности, натурални сокове, пресни плодове и зеленчуци. Консумирайте предимно пиле и риба.

Режим на хигиена и почивка

При Вашето заболяване се нуждаете от повече почивка, отколкото обикновено. Обсъдете това с лекуващия ви екип.

Ежедневната хигиена не следва да се прекъсва по начина, по който сте свикнали.

Какво трябва да правите след завършване на лъчелечението?

След завършване на последния сеанс трябва да се явите при Вашия лъчетерапевт. Получавате епикриза за проведеното лечение и съвети за по-нататъшно поведение. В нея има отговори на въпросите:

  • ще имате ли друго лечение
  • кой и кога ще следи Вашето състояние ? – в епикризата има подробно описание за това
  • кога отзвучават лъчевите реакции ?

Странични ефекти при радиохирургия на мозък:

Оток: Изразява се в леко главоболие и гадене. Настъпва, защото туморните клетки губят способността си да регулират движението на течности в тях и настъпва мозъчен оток или подуване. Това не винаги се случва. Ако се получи, се прилагат ниски дози лекарства (стероиди), които намаляват и овладяват отока.

Некроза: При РХ туморната тъкан постепенно намалява и туморът се свива. В мозъка, обаче, може да се оформи кухина, която организма не може да погълне. Това се случва рядко и може да се наложи изсмукване под упойка.

Косопад: Нормално е косата в тази област да опада, но и при операция обикновено се налага избръсване на оперативното поле. Косата пониква след 2-3м., може да е къдрава и да не е побеляла.

Промяна на мозъчната функция: След време може да се наблюдава промяна в интелекта, влошаване на паметта, личностни промени. Самият тумор, в зависимост от разположението си, основно предизвиква тези симптоми, радиацията ги намалява, но не винаги могат да изчезнат съвсем. РХ запазва всички най-важни зони в мозъка, тези на дишането и сърдечната дейност, зрението, обонянието овора, които не се засягат.

Нашият екип от специалисти е на разположение  винаги за да Ви отговори на въпросите и да отстрани някои Ваши безпокойства. Всекидневна грижа за вас ще полагат рентгеновите лаборанти, администратора и при нужда лекуващия ви лекар.

Ние сме уверени, че в резултат на лечението и съветите, които Ви предлагаме едно сериозно, но лечимо заболяване ще бъде преодоляно.

Доверете ни се!

Участвайте заедно с нас в борбата срещу Вашето заболяването.