Информация за пациента

Тук ще намерите информация как да се ориентирате в болницата при първото си посещение, как да се запишете за преглед, как става приемът в болницата и как се покриват разходите за медицински услуги, списък на застрахователните фондове, с които работи лечебното заведение, как да се предпазите от инфекции в болницата и др. 

Какво е необходимо да носите със себе си при постъпване в болницата?

ДОКУМЕНТИ:

Направление за хоспитализация - важно е да обърнете внимание дали вярно са попълнени личните ви данни (три имена, ЕГН, адрес), данните на изпращащото лечебно заведение, както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Не се допускат поправки и корекции. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.

 • Лична карта.
 • Лична амбулаторна карта – при необходимост от издаване на болничен лист.
 • Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, копие от процедура на магнитен носител и други, ако имате такива (например ангиография).
 • Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност.
 • Рецептурна книжка, ако разполагате с такава.
 • Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването ви.
 • Фактура за платена потребителска такса от друго лечебно заведение, ако в календарната година сте били хоспитализирани.

ЛИЧНИ ВЕЩИ:

 • Тоалетни принадлежности, хавлиена кърпа, пижама, чехли, прибори за бръснене, 2 бутилки минерална вода от 1,5 литра.

В ДЕНЯ НА ПОСТЪПВАНЕ:

 • Не трябва да сте закусвали, но трябва да сте приели сутрешните си медикаменти с малко вода.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

Ако сте за планов прием е необходимо да се обърнете към обслужващия персонал на регистратурата. Оттам ще ви бъде обработена заявка за преглед към лекар - специалист по профила на заболяването ви, който ще извърши предхоспитализационния ви преглед.


Въпреки извънредното положение и епидемичната обстановка, не бива да забравяме, цялостната грижа и внимание към нашите пациенти. Пренебрегването на симптоми и отлагането на прегледи за неопределно време могат да доведат до по-тежки последици за нашето здраве в бъдеще. 

Именно затова специалистите ни ви предоставят възможността да се свържете с тях онлайн чрез нашите услуги - Видео консултация с вайбър и Консултация по документи. 

 

Покриване на разходите за вашето лечение

Аджибадем Сити Клиник има сключен договор за финансиране на болничното ви лечение с Националната здравноосигурителна каса и с дружества за доброволно здравно осигуряване. Актуален списък на дружествата е поставен на информационните табла в лечебното заведение. Подробна информация можете да получите на регистратурата и на интернет страницата на болницата.

АКО СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН ПАЦИЕНТ

НЗОК заплаща лечението ви по клинична пътека, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека. За всеки ден болнично лечение вие заплащате потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване. Ако се налагада се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, вие не заплащате потребителска такса за престоя след десетия ден.Това обстоятелство се доказва с финансов документ (фактура и касова бележка). От потребителска такса са освободени здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи, както и всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97 и страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. Списък със заболяванията, при които здравноосигурени лица се освобождават от потребителска такса, е поставен на информационните табла в болницата. Лечението по клинична пътека включва два контролни прегледа след изписването ви от болничното заведение.

АКО НЕ СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН

Ще трябва да заплатите оказаното ви медицинско обслужване. Аджибадем Сити Клиник има утвърден ценоразпис на ваше разположение, с който можете да се запознаете във всеки момент. В него са включени всички възможни диагностични и терапевтични прцедури, които можете да обсъдите с нашите лекари. Моля, при изписване от лечебното заведение да проверите на регистратурата какво е необходимо да заплатите за проведеното ви лечение!

Като здравноосигурено лице вие имате право свободно да избирате лечебно заведение за болнична медицинска помощ на територията на цялата страна, сключило договор с Националната здравноосигурителна каса.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост и ДКЦ Аджибадем Сити Клиник Младост имат договор със следните дружества за доброволно здравно осигуряване/застраховане:

 • „Животозастрахователен институт“ АД
 • „ДЗИ животозастраховане“ АД
 • Обединен здравноосигурителен фонд „Доверие“ ЗАД
 • Застрахователна компания „Уника живот“ АД
 • „Евроинс здравно осигуряване” ЗАД
 • Здравноосигурителна компания „Фи Хелт“ АД
 • „Дженерали застраховане“ АД
 • ЗАД "България"
 • “ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД
 • David shield insurance corporation

Предоставяне на медицинска помощ на граждани от други държави членки на Европейския съюз

За всеки гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България (т.е. всяка помощ, която лекарят прецени, че в зависимост от здравословното състояние и продължителността на престоя на гражданина, не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее), са валидни разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство.

Когато се ползвате от правата на задължителното здравно осигуряване, трябва да се обръщате само към лечебни заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса.

Ако Вие сте гражданин, осигурен в държава членка на ЕС/ЕИП/Швейцария, и желаете да упражните правото си на медицинска помощ в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, съгласно обхвата на сключения договор с НЗОК е необходимо да представите:

Валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентна институция на Вашата държава, която удостоверява здравноосигурителните Ви или здравни права. По изключение това може да бъде доказано и с Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (издадено от същата институция).

Валиден документ за самоличност.

Необходимо е да удостоверите, че не пребивавате в България с цел лечение. Ще Ви бъде предоставена декларация по образец, която следва лично да подпишете.

Лекари

В Аджибадем Сити Клиник работи екип от висококвалифицирани лекари, които прилагат комплексен подход в грижите за вас. Тяхната цел - с ваша помощ - е да подпомогнат вашето оздравяване по най-добрия начин. По време на престоя ви ще ви бъде определен лекуващ лекар, който ще отговаря за вашия лечебно-диагностичен план. Към него можете да поставяте въпроси, свързани с хода на вашето лечение.

Медицински сестри

За вас ще се грижи и екип от медицински сестри, водени от старша медицинска сестра. Те ще осигурят високо качество на медицински грижи и ще се постараят да отговорят на вашите индивидуални потребности свързани с лечението ви. Старшата медицинска сестра ще определи коя медицинска сестра ще се грижи за вас. Всеки ден тя ще ви се представя и ще записва името си на бялата дъска във вашата болнична стая. Всички медицински сестри носят баджове с имена. Ако не сте разбрали коя сестра се грижи за вас или не сте сигурни за името й, моля попитайте старшата медицинска сестра. Персоналът ще се радва да отговори на всички въпроси, свързани с грижите за вас по време на престоя ви в болницата. Когато пристигнете в отделението, ще бъдете посрещнати от член на сестринския екип, който ще ви придружи и ще ви настани в болничното легло. Ще ви бъдат показани всички съоръжения за измиване и дезинфекция на ръце. Моля, използвайте ги при влизане и напускане на зоната на отделението. Вие ще се запознаете с други членове на вашия медицински екип и ще ви бъде показано как да използвате системата за повикване на персонала. Тя се намира до всяко легло и трябва да се използва, когато искате да се свържете с член на екипа, който се грижи за вас. Медицинска сестра ще ви обясни тази система при настаняването ви в отделението.

Рехабилитатори

По време на вашето лечение, ако е необходимо, с вас ще работят рехабилитаторите на Аджибадем Сити Клиник.

Рентгенови лаборанти

По време на вашето лечение, ако е необходимо, с вас ще работят рентгеновите лаборанти на Аджибадем Сити Клиник. Те ще се погрижат за вас и качественото провеждане на вашето образно изследване.

На 5 май всяка година отбелязваме Световния ден за хигиена на ръцете. През 2017г. основната тема бе превенцията от появата на сепсис в обществото и в болнична среда.

Сепсисът засяга 30 милиона човека по света годишно и е причина за 1 от 10 случая на майчина смъртност. Сепсис може да се развие при всеки човек с инфекция, но при бременни, новородени, възрастни хора, пациенти с хронични заболявания и хоспитализирани пациенти, рискът е по-висок. 

Ето кои са важните стъпки, с които всеки от нас може да се включи в превенцията на сепсис и да помогне за спасяването на милиони животи годишно. 

Аджибадем Сити Клиник изпълнява своите задачи с принципите за качествено обслужване в съответствие със своята мисия и визия, като в същото време спазва щадящо околната среда и отговорно поведение.

До този момент групата лечебни заведения:

Изпълнява всички изисквания, свързани с опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с JCI стандартите и изпълнявайки всички местни и национални закони и разпоредби, международни стандарти и добри производствени практики в работната среда.

Развива култура на оперативно превъзходство и превъзходство в здравните услуги.

Идентифицира и управлява рисковете за околната среда, здравето и безопасността при работа.

Идентифицира отпадъците, генерирани от всички здравни заведения в резултат на тяхната дейност като приоритетна цел и създава планове за управление на отпадъците, индивидуално пригодени за всяко здравно заведение по начин, който не заплашва здравето на пациентите и персонала.

Работи за минимизиране на количеството отпадъци и разделя рециклириуемите отпадъци според този план.

Доставя нерециклируемите отпадъци до съответните институции за изхвърлянето им според законите и разпоредбите.

Повишава информираността на служителите и доставчиците за проблемите на околната среда и установява култура на безопасност при работа, базирана на техните индивидуални отговорности.

Отдава приоритетно значение на здравето и безопасността при работа, за да осигури работна среда без инциденти и системи за минимизиране на загубите и щетите в случаи на извънредни ситуации.

Общият регламент за защита на личните данни (ОРЗД) започва да се прилага от 25 май 2018г. и регламентира защитата на личните данни на субектите на данни в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Всяка компания трябва да предприеме необходимите мерки за защита на правата и свободите на физическите лица, за да гарантира неприкосновеността на личния им живот. За да научите повече за това как са защитени Вашите лични данни, можете да изберете съответното поле от страничното меню.